Margaritis Schinas, EU-kommissionens vice ordförande, under kommissionens presskonferens.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny EU-plan ska motverka cancer

Om inga kraftfulla åtgärder vidtas kommer antalet cancerfall i EU att öka markant de närmaste femton åren. Det hävdar EU-kommissionen och föreslår en bred handlingsplan.

Som en del av EU:s nya så kallade hälsounion presenterade EU-kommissionen på onsdagen en plan för att bekämpa cancer.

Genom att skjuta till drygt 40 miljarder kronor fördelat på olika åtgärder vill EU motverka den beräknade 25-procentiga ökningen av cancerfall fram till 2035.

– Planen mot cancer omfattar förebyggande åtgärder, diagnos, behandling och uppföljande vård. I en stark europeisk hälsounion blir cancer en gemensam politisk, operativ och vetenskaplig prioritering, sade Margaritis Schinas, kommissionens vice ordförande, i ett uttalande på onsdagen.

Kommissionen vill bland annat att färre än fem procent av befolkningen ska röka om nitton år och att fler ska anamma en sundare livsstil med hälsosam kost och motion.

Irma Kilim,  från svenska NCD-nätverket mot icke-smittsamma sjukdomar och representant i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, EESK, är positiv till planens förebyggande åtgärder.

– Det är positivt att riskfaktorer för cancer prioriteras och att livsstilsrelaterade orsaker till cancer lyfts fram, sade Irma Kilim i ett uttalande.

På EU-nivå föreslås en europeisk bilddiagnostik av cancer och att ett nytt kunskapscentrum om cancer för vetenskaplig samordning inrättas. Kommissionen föreslår även ett nytt cancerregister för att hitta trender och skillnader mellan länder och regioner.