Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Gör EU till en frihetszon för hbtqi-personer

Nu måste EU stå upp för mänskliga rättigheter och göra hela EU till en frihetszon för hbtqi-personer. Vi kan inte acceptera någon som helst förföljelse av hbtqi-personer i EU. Det skriver Vänsterpartiets Malin Björk inför omröstningen i Europaparlamentet. 

Situationen för hbtqi-personers rättigheter är allvarlig i flera EU-länder. Värst rankat är Polen, där regeringspartiet PiS utmålar hbtq-personer som samhällets fiender. Nästan hundra lokala, PiS-dominerade regioner har också antagit olika hbtq-fientliga deklarationer, varav vissa har deklarerat sig som “hbtq-fria zoner.” Det är inte längre diskriminering vi talar om, det är en slags förföljelse. 

I somras stämdes fyra hbtqi-aktivister av fyra av dessa regioner – med hjälp av den regeringstrogna och ultrakonservativa organisationen Ordu Iuris – för ärekränkning. Stämningarna kom efter att aktivisterna publicerat en karta över regionerna som antagit de hbtqi-fientliga deklarationerna. Nu avkrävs aktivisterna att offentligt be om ursäkt och att betala sammanlagt över fyra hundra tusen kronor för att ha agerat visselblåsare om förtrycket av hbtq-personer. 

EU måste tydligt markera att vi inte accepterar någon som helst förföljelse av hbtqi-personer. Genom att denna vecka rösta ja EU-parlamentets resolution som deklarerar EU till en frizon för hbtq-personer sätter vi press på EU-kommissionen och medlemsländerna att agera mot Polen och andra länder som bryter mot grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter.   

Genom att deklarera EU som en frihetszon för hbtqi-personer vill vi också se till att skärpa rättsstatsmekanismen kopplad till EU:s budget för att stoppa att EU-pengar går till länder och regioner som trampar på grundläggande rättigheter. Ett sådant krav har redan visat sig effektivt när EU-kommissionen i höstas nekade  sex polska regioner EU-stöd med motiveringen att regionerna antagit hbtqi-fientliga deklarationer. 

Genom min ständiga kontakt med de aktivister som nu stäms i Polen och den ökade fientligheten mot hbtqi-personer i Ungern, vet jag hur mycket omvärldens stöd betyder för dem. Vi behöver ta till alla verktyg vi kan för att stå upp för deras rättigheter –  i parlament, medier, på gator och torg. Det enda vi inte kan göra är att stillatigande se på när auktoritära krafter förtrycker våra hbtqi-syskon. 

Malin Björk (V) 

EU-parlamentariker, vice ordförande i EU-parlamentets hbtq-grupp och Vänsterpartiets talesperson i hbtq-frågor