Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Riksdagsledamöterna Mats Nordberg (SD), Oscar Sjöstedt (SD), Staffan Eklöf (SD), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Eric Palmqvist (SD) är kritiska till regeringens agerande i taxonomifrågan.

Debatt: Debatt: Svagt av regeringen i avgörande taxonomifråga

Mats Nordberg (SD) m. fl. 2 mars 2021

Miljö- och klimatminister Per Bolund hävdar att han verkat för Sveriges intressen i taxonomifrågan. Vi tror inte att majoriteten av landsbygdens invånare känner igen sig i detta. Energiförsörjningen, skogsbruket och jordbruket hotas, liksom landsbygdens förutsättningar. Det skriver riksdagsledamöterna och Sverigedemokraterna  Mats Nordberg, Oscar Sjöstedt, Staffan Eklöf, Mattias Bäckström Johansson och Eric Palmqvist. 

Den före detta finansmarknadsministern Per Bolund (MP) har sagt sig vara stolt över sitt bidrag till EU:s regelverk för gröna investeringar, den så kallade taxonomin. Som svar på en skriftlig fråga från en av oss, skriver Bolund exempelvis att Sverige varit ett av de mest pådrivande länderna för taxonomin och att han fått gehör för flera viktiga frågor, däribland hög miljöambition, teknikneutralitet och förutsägbara regler för förnybar elproduktion.

Svaret förtjänar att skärskådas. En mycket stor del av svensk vattenkraft kommer enligt det liggande förslaget inte att räknas som hållbar. Vattenkraften är som bekant den största komponenten i vår elförsörjning och en förutsättning inte bara för vår tunga industri utan även för att balansera regeringens subventionerade expansion av vindkraft för att kunna stänga ned välfungerande kärnkraft. Här saknas såväl teknikneutralitet som förutsägbara villkor för elproduktionen.

Viktig export- och landsbygdsnäring
Skogssektorn, Sveriges kanske viktigaste export- och landsbygdsnäring, betraktas inte av taxonomin som hållbar. Det är symptomatiskt att Bolund i sitt svar på ovan nämnda skriftliga fråga inte ens nämnde skogsnäringen, trots att vi betonade den speciellt i vår fråga. Skogspolitik ska uttryckligen skötas av medlemsländerna själva, så det hade inte varit svårt för Bolund att försvara näringen om viljan funnits. Nu tvingas Sveriges och Finlands skogsägar- och skogsindustriorganisationer försöka rätta till vad regeringen borde ha löst redan från början. Bioenergi från skogsbruket är dessutom Sveriges största förnybara energikälla, men accepteras av taxonomin bara som en övergångsfas.

Taxonomin påverkar även svenskt jordbruk. Svenskt konventionellt jordbruk betraktas inte som hållbart, trots att det använder mycket mindre bekämpningsmedel och är mer klimatvänligt än de allra flesta EU-länders. Dessutom begränsar taxonomin möjligheten att återställa betesmark som växt igen med skog. Om detta genomförs, ger det negativ effekt på biologisk mångfald och försvårar den expansion av svenskt jordbruk som alla partier säger sig vilja se.

Bolund hävdar att han verkat för Sveriges intressen. Vi tror inte att majoriteten av landsbygdens invånare känner igen sig i detta. Energiförsörjningen, skogsbruket och jordbruket hotas, liksom landsbygdens förutsättningar. En jämförelse med Frankrike kan här vara på sin plats. Kärnkraften har nämligen helt exkluderats från taxonomin, eftersom Frankrikes regering har skyddat denna hörnpelare i landets fossilfria elproduktion. Bolunds och regeringens försvar av svenska intressen hittills, ter sig i jämförelse som obefintliga.

Obalanserade expertgrupper
EU-kommissionens arbete med taxonomin förtjänar också kritik. Förslaget till kriterier för de två första av taxonomins punkter kritiserades för att ha utarbetats av en ”expertgrupp”, dominerad av miljöorganisationer och finanssektorn. Trots detta var den arbetsgrupp som arbetade med resterande fyra punkter nästan lika skevt sammansatt. 

Ett tjugotal miljöorganisationer representerades, medan hela Europas energisektor fick tre, skogssektorn en och konventionellt jordbruk noll (!) representanter. Bioenergisektorn fick ingen representant, trots att den är i särklass störst bland de förnybara energislagen. Hanteringen av taxonomin behöver nu analyseras för att säkerställa att det är EU-medlemsstaterna som styr EU i framtiden – inte tjänstemän i kommissionen och inte intresseorganisationer.

Statsministern lät Per Bolund, representant för ett parti som vill avskaffa kärnkraften och som konstant uttalar sig mot svenskt skogsbruk, ansvara för förhandlingarna kring dessa för Sverige oerhört viktiga frågor. Nu försöker regeringen i elfte timmen laga vad som lagas kan, samtidigt som den direkt ansvarige ministern, befordrats till miljö- och klimatminister. Bolunds arbete med taxonomin tas över av en annan miljöpartist.

Vårt råd till regeringen och dess stödpartier är att noga tänka igenom om inte de här ministerposterna ska besättas med personer som arbetar med Sveriges och dess medborgares välstånd för ögonen.

Mats Nordberg (SD)
Riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Oscar Sjöstedt (SD)
Gruppledare i finansutskottet

Staffan Eklöf (SD)
Riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Vice gruppledare och riksdagsledamot i näringsutskottet

Eric Palmqvist (SD)
Riksdagsledamot i näringsutskottet

Kommentera gärna nedan. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s och, med deras kommentarsregler, erbjuder Europaportalen möjligheten för läsare att kommentera publicerat material. Observera att du är juridiskt ansvarig för alla kommentarer skrivna av dig.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Annonser
annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret