Hoppa till artikelns andra spalt.

Så rika är regionerna i EU

I Sverige ligger bara en region under EU-snittet sett till ekonomiskt välstånd. Sverige ingår i ett kluster av rikare regioner som går genom centrala Europa.

Ekonomiskt välstånd jämförs ofta mellan länder. Men i de flesta länder är ekonomin mer koncentrerad till vissa områden. Indelat på mindre områden ser man att rikaste delarna av EU är koncentrerade till en linje från Sverige genom Danmark, västra Tyskland, Österrike och norra Italien. Det visar en sammanställning som Europaportalen gjort baserad på uppgifter från Eurostat.

I de flesta EU-länder står huvudstadsområdena för en mycket ansenlig del av ekonomin. I länder som är fattigare än Sverige sett till befolkningsmängden som Tjeckien är dess huvudstad Prag rikare än Stockholm när man justerar för köpkraft.

Även i länder som Frankrike, Finland, Rumänien, Spanien, Slovakien och Polen är det ekonomiska välståndet centrerat kring huvudstäderna. Enligt Eurostat är BNP högre i vissa storstadsområden på grund av pendling – personer som bor i andra regioner pendlar in till en stad och skapar där ekonomiskt välstånd som räknas till det området. Stora kapitaltillgångar som ägs av multinationella företag förklarar rikedomen på Irland.

Den rikaste regionen är Luxemburg vars köpkraftsjusterade BNP låg på 260 jämfört med EU-snittet på 100. Fattigast är bulgariska Severozapaden och franska Mayotte i Indiska oceanen på 32.

Att huvudstadsområdena är viktiga stämmer även i Sverige där Storstockholm ligger klart över genomsnittet i BNP per person på 166. Till skillnad från de flesta andra EU-länder har Sverige inga utmärkande fattiga regioner och bara en, den som omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, ligger under EU-genomsnittet.