EU-kommissionär för jämställdhet; Helena Dalli.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Så vill EU minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor

Med uttalad inspiration från bland annat svensk lagstiftning vill EU-kommissionen ge arbetstagare i EU verktyg för att lättare uptäcka om det finns ett obefogat lönegap mellan könen på arbetsplatsen. Ytterst ska arbetstagare få retroaktiv ersättning vid felaktig lönesättning.

– Många kvinnor kan arbeta hela sitt liv med lägre lön än sina manliga kollegor men de kan inte bevisa det. Bristen på öppenhet kring lönesättningen gör det svårt att upptäcka löneskillnader, sade EU-kommissionär Helena Dalli när hon på torsdagen presenterade förslaget i Bryssel. 

Förslaget, som närmast ska behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet, består av två delar: öppenhet och information för arbetstagare kring lönesättning samt rättsliga konsekvenser för arbetsgivare som inte följer direktivet, se faktarutor.  

Förslaget innehåller åtgärder för ökad insyn i lönesättningen, såsom löneinformation för arbetssökande, rätt till information om lönenivåer för arbetstagare som utför samma arbete samt skyldigheter för stora företag att rapportera löneskillnader mellan könen. Förslaget stärker, enligt kommissionen, arbetstagarnas möjligheter att hävda sina rättigheter och underlättar möjligheten till rättslig prövning. Enligt uppgifter från Eurostat är lönegapet mellan män och kvinnor drygt 14 procent till kvinnornas nackdel.

Europaportalen har bett flera svenska EU-parlamentariker kommentera förslaget. 

Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S):

– Lika lön för lika arbete är ett måste om vi ska få ett jämställt Europa. I Sverige har vi diskrimineringslagens krav på lönekartläggning för att minska löneskillnaderna, tyvärr har inte alla EU-länder en motsvarande lagstiftning. Med dagens förslag kommer det bli möjligt för arbetstagare att upptäcka lönediskriminering och kräva sina rättigheter. Vi kommer nu att behöva analysera förslaget som presenterats innan vi kan uttala oss mer om dess innehåll, säger Heléne Fritzon.

Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M):   

– Vi ser med oro på det här förslaget. Har vi tur blir det här i bästa fall ett slag i luften. I värsta får vi en rejäl kapning av den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalen. Särskilda problem ser vi med den omfattande byråkrati som nu föreslås åläggas företag, säger Jessica Polfjärd.