Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Dahlgren: Goda exempel kan stärka rättsstatligheten

Medlemsländers bristande rättsstatlighet behöver inte bara vara en fråga för EU-domstolen. Med det goda exemplets makt hoppas Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och ministerrådet kunna föra utvecklingen åt rätt håll i EU. 

När medlemsländernas EU-ministrar träffas i nästa vecka står frågan om rättsstatlighet åter på dagordningen. Denna gång ska man diskutera läget i Tyskland, Frankrike, Spanien, Irland och Grekland baserat på kommissionens rapporter. Enligt rättsstatlighetsindexet från World Justice Project ligger Tyskland bäst till medan Grekland innehar gruppens jumboplats, uppgifter saknas om Irland. 

Mötesupplägget är dock inte, enligt EU-minister Hans Dahlgren (S), att kritisera de nämnda länderna utan ministrarna ska på ett mer positivt sätt försöka bidra med konkreta och goda exempel på hur deras respektive länder har tacklat eventuella problemen inom rättsstatlighet när det gäller rättsväsendets oberoende, åtgärder mot korruption och situationen för media. 

– Vi har i Sverige tillsatt en grundlagsutredning. Det handlar om allting från hur man tillsätter domare i Högsta domstolen till hur rättegångsprocesserna går till och så vidare. Det är en sak som jag kommer nämna [på EU-mötet], säger Hans Dahlgren till Europaportalen.

– Vi kommer även att ta upp ett förstärkt skydd för journalister som en del av det demokratiska systemet [för att] se till att det inte blir tillåtet med trakasserier. Här i Sverige har vi börjat fundera på en utredning om ett straffrättsligt skydd för yrkesgrupper som är särskilt betydelsefulla för det demokratiska systemet och det är exempelvis journalister, säger Hans Dahlgren.