Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Bild: A Non Smoking Generation

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Tobaksindustrin hotar både folkhälsa och hållbar utveckling

Om Philip Morris menar allvar med sin vision om en rökfri värld, varför slutar de inte att tillverka och sälja cigaretter helt och hållet? Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation i slutreplik till Claude Guiron och Anette Rosengren, Philip Morris Norden.

Enligt WHO dödar tobak fler än åtta miljoner människor varje år och är ett av det största globala hotet mot både folkhälsa och hållbar utveckling. Ändå hävdar företrädare för ett världsledande tobaksföretag, Philip Morris, (Europaportalen 31 mars 2021) att hållbarhet är en naturlig och prioriterad del av deras arbete. Tobaksindustrin skyltar ofta och gärna med ambitiösa miljömål, hållbarhetspolicyer och krav på underleverantörer, samtidigt som de fortsätter att:

  • Tillverka och sälja dödliga produkter
  • Upprätthålla fattigdom och barnarbete i tobaksodlande länder
  • Använda giftiga bekämpningsmedel
  • Skövla enorma mängder regnskog

Att företag vill ta ansvar för sin miljöpåverkan är självklart positivt, men i tobaksindustrins fall är sådana initiativ exempel på ”green washing” och syftar primärt till att avleda fokus från de aspekter som innebär att tobak aldrig kan bli hållbart. Industrin utnyttjar tobaksbönder och barnarbete i låginkomstländer för att framställa en produkt som i slutändan oundvikligen skadar och ofta dödar konsumenter. Oundvikligt är också att tobaksproduktionen skadar djur och natur, eftersom tobaksplantan förgiftar marker och vattendrag. Odlingsmarken blir snabbt obrukbar och skog måste därför skövlas för att skapa plats för nya tobaksodlingar, vilket är en av flera orsaker till att tobaksindustrin årligen avverkar cirka 200 000 hektar skog. Philip Morris omställning till koldioxidneutrala fabriker och spårbarhetsarbete gällande skogsskövling låter bra i teorin, men åtgärdar i praktiken endast en bråkdel av alla de miljö- och hållbarhetsproblem som deras totala verksamhet bidrar till.

De grova människorättskränkningar och den miljöförstöring som pågår inom tobaksproduktionen förklarar varför tobaksindustrin vill framhäva hållbarhetsfrågan ur ett konsumentperspektiv. Philip Morris hävdar att deras viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är att fasa ut cigaretterna, genom att erbjuda ”mindre skadliga” alternativ i form av nya tobaks- och nikotinprodukter. De nya produkterna kanske är något bättre för konsumentens hälsa jämfört med cigaretter, men ur alla övriga hållbarhetsperspektiv är de lika skadliga. Alla etablerade tobaks- och nikotinprodukter, även de som marknadsförs som ”tobaksfria”, framställs av tobak och utgör således ett hot mot både människor och miljön genom hela produktionskedjan.

Om Philip Morris menar allvar med sin vision om en rökfri värld, varför slutar de inte att tillverka och sälja cigaretter helt och hållet? En del av svaret finns i företagets årsredovisning, där de identifierar minskad efterfrågan på cigaretter som det främsta hotet mot deras verksamhet. De nya produkterna är primärt framtagna för att upprätthålla försäljningen på marknader där rökningen minskar, och framställs som mindre farliga genom marknadsföring som påstår att de är effektiva hjälpmedel för vuxna som vill sluta röka. Detta är bara ett av många exempel på hur tobaksföretag arbetar för att så tvivel kring tobakens skadlighet och för att främja information som gynnar deras fortsatta försäljning. 

De gör allt i sin makt för att undergräva och dölja den vetenskapliga evidens som motbevisar deras påståenden, såsom de många oberoende studier som visar att nya nikotinprodukter ofta leder till ett skadligt missbruk av flera produkter och dessutom riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende bland ungdomar. Det råder inga tvivel om att tobaksindustrins främsta motivation inte är att främja folkhälsan genom minskad rökning, utan att maximera försäljningen av samtliga tobaks- och nikotinprodukter.

Få saker är så väl beprövade och bevisade som cigaretternas skadlighet, och även om de långsiktiga effekterna av de nya produkterna är relativt okända visar forskning tydligt att nikotin innebär flertalet allvarliga hälsorisker - oavsett produkt. Utöver att vara extremt beroendeframkallande ökar nikotin risken för psykiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och andra missbruk. 

Vi är eniga med Philip Morris om en enda sak; att det bästa för hälsan är att inte använda tobaks- eller nikotinprodukter. Den mest effektiva vägen dit är dock motsatsen till tobaksindustrins ”skademinimerande” agenda – som handlar om att främja snarare än att förebygga nikotinberoende. Till unionens och världens stora glädje indikerar kommissionens nya cancerplan att EU väljer att prioritera folkhälsa och hållbar utveckling före tobaksindustrins fortsatta existens.

Helen Stjerna 
Generalsekreterare A Non Smoking Generation