Hoppa till artikelns andra spalt.

Ingen förändring i svensk syn på EU

Stödet för svenskt EU-medlemskap och motståndet mot att byta kronan mot euron har inte förändrat sig på ett halvår. Bland Kristdemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer finns dock en tydlig trend i synen på EU.

Statistiska centralbyrån publicerade i veckan sin vårundersökning om svenskarnas syn på bland annat EU och euron. 56 procent är för EU-medlemskapet och 17 procent mot vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring skett mot den förra mätningen för ett halvår sedan.

Inte heller när det gäller svenskarnas syn på huruvida Sverige bör gå med i eurosamarbetet har någon statistiskt säkerställd förändring skett. En tydlig majoritet – 63 procent – är mot medan 20 procent skulle rösta för ett euromedlemskap.

Partisympatisörer byter åsikt

De tillfrågade i SCB:s undersökning ombes uppge vilket parti de sympatiserar med. Hos de flesta partiers sympatisörer har utvecklingen i synen på EU-medlemskapet varit relativt stabil under de senaste åren. Två partier utgör dock tydliga undantag.

Annons

I maj för två år sedan har två av tre av Kristdemokraternas sympatisörer för medlemskapet. I den senaste mätningen har detta stöd sjunkit till knappt hälften. Samtidigt har stödet hos Vänsterpartiets sympatisörer för EU ökat.

Utvecklingen innebär att Kristdemokraterna gått om Vänsterpartiet som det – efter Sverigedemokraterna – minst EU-positiva sympatisörerna i Sverige. 

Hos alla partier förutom Sverigedemokraterna finns dock forfarande ett mycket tydligt stöd för EU-medlemskapet. 

Inte bland något partis sympatisörer finns en majoritet för att Sverige ska gå med i euron. Störst stöd finns bland Liberalernas och Moderaternas med runt 30 procent.