Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oförändrad EU- och euroopinion bland svenskarna

Stödet bland svenskarna för EU-medlemskapet och motståndet mot att byta kronan mot euron är fortsatt stabilt.

57,1 procent är för medan 17,4 procent är mot Sveriges medlemskap i EU. Det framgår av SCB:s stora opinionsundersökning som publicerades på tisdagen. Jämfört med den senaste mätningen i maj har ingen statistiskt säkerställd förändring skett.

Inte heller när det gäller svenskarnas syn på huruvida Sverige bör gå med i eurosamarbetet har förändrats det senaste halvåret. En tydlig majoritet – 64,3 procent – är mot medan 19,2 procent skulle rösta för ett euromedlemskap.

Bara ett partis sympatisörer i majoritet mot EU

Annons

Fördelat på de tillfrågades partisympati är de som stödjer Liberalerna mest positiva till EU-medlemskapet medan EU-motståndet är tydligast hos Sverigedemokraternas väljare. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti där en majoritet av sympatisörerna säger nej till EU. 

Motstånd mot ett svenskt medlemskap i eurosamarbetet är i majoritet hos alla svenska partiers sympatisörer utom LIberalerna.