Den tyska förbundskanslern Angela Merkel var arkitekten bakom kompromissen med Polen och Ungern som EU-ledarna ställde sig bakom.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stats- och regeringschefer bröt mot EU-fördraget enligt Siepsanalys

Inför hotet från Polen och Ungern att stoppa EU:s budget och coronafonden gick EU-ländernas stats- och regeringschefer i december med på en kompromiss som dels försvårar möjligheterna att utkräva ansvar för misstänkt brott mot rättsstatsprincipen och dels bröt mot EU:s fördrag. Det konstateras i en färsk analys från Sieps. 

I en analys från statliga Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, av Europeiska rådets inblandning i december 2020 i utformandet av den nya så kallade villkorsmekanismen som ska skydda EU:s rättsstatsprincip och EU:s budget konstaterar juristen Anna Södersten att stats- och regeringscheferna överträtt sina befogenheter. Enligt fördragen har Europeiska rådet en politisk men inte en lagstiftande funktion. 

Men som en del i en kompromiss med Polen och Ungern, länder som EU-kommissionen och Europaparlamentet kritiserat för bristande rättsstatlighet, har Europeiska rådet i praktiken på flera sätt försvårat möjligheterna att utkräva ansvar av enskilda medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen. 

Kompromissen drevs fram av det tyska ordförandeskapet under ledning av förbundskansler Angela Merkel för att få Ungern och Polen att släppa sitt veto mot EU:s nya flerårsbudget och coronafond. 

Att EU-rätten tänjs ut och till och med överskrids är allvarligt och rubbar balansen mellan EU:s institutioner, konstaterar Södersten och frågar sig om villkorsmekanismen nu bara blir ytterligare ett EU-verktyg av flera som inte riktigt fungerar för att skydda rättsstaten.