Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Snabbaste tillväxten på decennier”

Ekonomin i EU-länderna väntas återhämta sig snabbare än man räknade bara för ett par månader sedan. EU-kommissionens senaste prognos pekar på rekordtillväxt i unionen.​

I sin ekonomiska sommarprognos, presenterad i dag onsdag, räknar EU-kommissionen medlemsländernas samlade budget i år kommer att växa med 4,8 procent. Det är en tydlig justering uppåt jämfört med majprognosen då man beräknade en tillväxt på 4,2 procent av BNP.

– EU-ekonomin ser i år ut att få uppleva sin snabbaste tillväxt på decennier, sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni i ett uttalande.

Om tillväxtprognosen för EU på 4,8 procent blir verklighet skulle det bli den högsta nivån i EU:s olika konstellationer sedan 1976, enligt Världsbanken. En sådan tillväxt skulle göra att EU:s ekonomi återhämtat sig efter coronakrisen under sista kvartalet i år, enligt kommissionen.

Även för Sverige justeras tillväxtprognosen upp något från 4,4 till 4,6.

Enligt kommissionen finns det flera anledningar att man ser än ljusare på de ekonomiska utsikterna. En sådan är att den ekonomiska aktiviteten i början av året var större än man tidigare förväntat sig, inte minst i tjänstesektorn. Minskningen i antalet coronasmittade och sjukhusinläggningar har också bidragit. Kommissionen ser även positiva tecken för den mycket drabbade turismnäringen.

Även för nästa år, 2022, har kommissionen höjt tillväxtprognosen något till 4,5 procent av BNP.

Den tydliga återhämtningen sker efter att EU:s samlade ekonomi under coronaåret 2020 krympte med 6,1 procent vilket är det största tappet unionens historia.