Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige tappar EU-tronen i sysselsättning

Sverige har för första gången inte längre den högsta andelen av befolkningen i arbete i EU. Förändringen kommer efter att statistikbyrån Eurostat infört en ny beräkningsmetod som ska öka jämförbarheten mellan medlemsländerna.

Sverige har haft den högsta sysselsättningsgraden – andelen personer i arbete i åldersspannet 20-64 år – i EU sedan åtminstone 2009, så lång tillbaka som statistikbyrån Eurostat har uppgifter.

Men under först kvartalet i år gick Nederländerna om Sverige som det EU-land med högst andel i arbete, visar färska uppgifter.

Ny beräkningsmetod

Uppgifterna om sysselsättningsgraden beräknas med en ny metod som enligt Eurostat ”ytterligare förbättrar harmoniseringen och jämförbarheten av arbetsmarknadsdata i EU”.