Europaparlamentarikern David Lega.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kina hotar svenska EU-politiker med konsekvenser

Svenska politiker i Europaparlamentets utrikesutskott, men sannolikt inga andra ledamöter, har fått varningsbrev från Kina efter att de givit sitt stöd till förslag om fördjupade relationer mellan EU och Taiwan. ​

Europaportalen har undersökt vilka Europaparlamentariker som har fått påtryckningar av kinesiska myndigheter efter utrikesutskottets omröstning i förra veckan med önskemål på en ny Taiwanpolitik för EU. Undersökningen visar att förutom utskottets ordförande David McAllister och talmannen David Sassoli är det sannolikt bara svenska ledamöter som har blivit kontaktade.

– Det är inte första gången jag har fått brev från Kinas ambassad i Sverige i år. Men det som var lite annorlunda med det här brevet var att det var närmare hotfullt än de tidigare. I det här brevet stod det ju att om jag inte drar tillbaka mitt stöd för betänkandet som jag röstade för om Taiwan så kommer jag hållas ansvarig för konsekvenserna, säger David Lega (KD).  

Omröstningen handlade om att utrikesutskottet vill se en fördjupad relation med Taiwan, ett land som Kina anser tillhör dem. Mottagarna av brevet uppmanas att inte sända “fel signaler” till Taiwan trots att betänkandet enligt David Lega inte talar om Taiwan som ett eget land utan snarare fokuserar på rekommendationer om investeringsavtal, ökad handel och deltaganden i internationella organisationer.   

Även socialdemokraten Evin Incir är upprörd. Hon säger att det är helt oacceptabelt att agera på det här sättet från den kinesiska regimens sida.    

– Mest blir jag förbannad. Men det är självklart att man också blir orolig över vad det egentligen betyder i praktiken, vad menar de med konsekvenser? säger Evin Incir (S). 

Hon betonar att brevet gett motsatt effekt gällande hennes politiska engagemang i frågor om mänskliga rättigheter i Kina och mot Kinas agerande, både inom och utanför Kinas gränser. 

– Det kommer få någon typ av respons med tanke på det allvarliga i deras agerande. Att hota beslutsfattare är aldrig acceptabelt någon gång eller någonstans, säger Evin Incir (S).

Patrik Oksanen, journalist och senior fellow på organisationen Frivärld, som i dagarna utkommit med en rapport om Kinas ageranden i Sverige, menar att Sverige inte är ensamma om att kritiseras av kinesiska myndigheter. Litauen och Australien är två länder som likt Sverige får utstå påtryckningar till följd av en försämrad relation till Kina, vilket är en del av en större global strategi att försöka påverka utrikespolitiken.  

– Beteendet är inte isolerat till bara Sverige, utan det är en del av en större global strategi. Sen att just Sverige sticker ut i det här tror jag kan förklaras med ambassadören och den linje han fört sedan han kom 2018, säger Patrik Oksanen.