EU-domstolen har i flera fall dömt ut de polska så kallade reformerna av domstolsväsendet för att underminera dess oberoende och oavhängighet. Arkivbild.

Bild: EU-domstolen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen: Polens justitieminister har för stort inflytande över domare

Enligt EU-domstolen finns det inte tillräckliga skydd mot att Polens justitieminister utövar politisk kontroll över polska domstolar vilket strider mot principen om domstolsväsendets oberoende. Därmed går EU-domstolen på samma linje som länsdomstolen i Warszawa vilken bett om juridisk vägledning i EU-rätten.

Fallet handlar om sju separata brottsmål i Polen. I alla sju ingår domare som förordnats av justitieministern. Länsdomstolen i Warszawa, som är kritisk till detta, menar att kriterierna för sådana tillsättningar inte är offentliga och att de inte kan överprövas i en domstol.

Justitieministern kan även utan motivering och förutbestämda kriterier dessutom avsluta ett förordnande. Enligt länsdomstolen finns det även en rad omständigheter som ger justitieministern möjlighet att påverka dessa domare och som kan ge upphov till tvivel om deras oberoende.

Länsdomstolen i Warszawas har därför bett EU-domstolen att avgöra huruvida detta upplägg är förenligt med unionsrätten om att medlemsländerna måste ”fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd”.

EU-domstolen beslutade på tisdagen att gå på den polska länsdomstolens linje att justitieministern, som även är riksåklagare, har för stort inflytande över domstolsväsendet.

”Kravet på domarnas oavhängighet innebär nämligen att bestämmelserna om ett sådant förordnande måste innehålla tillräckliga skyddsregler för att helt förhindra risken för att sådana bestämmelser används som ett system för politisk kontroll över innehållet i domstolarnas avgöranden, särskilt på det straffrättsliga området”, heter det i ett pressmeddelande från EU-domstolen. 

EU-domstolen menar vidare att upplägget ”kan ge upphov till berättigade tvivel hos enskilda om de förordnade domarnas opartiskhet”.

Utifrån EU-domstolens förhandsavgörande har nu länsdomstolen i Warszawa att döma i ärendet.

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen tidigare dömt ut de polska så kallade reformerna av domstolsväsendet som det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa drivit igenom sedan det kom till makten 2015. Justitieminister Zbigniew Ziobro ses som en av arkitekterna bakom reformerna.