EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hårdare straff föreslås för miljöbrott i EU

Fängelse i upp till tio år och dryga böter vill EU-kommissionen införa för dem som förstör miljön.

– Alltför ofta finns i EU inget verkligt straff för mijlöbrott, lagförbrytare kan gå ostraffade och det finns alltför få incitament att följa lagen. Vi vill förändra det, sade EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius på onsdagen.

Förslaget ska ålägga medlemsländerna att straffa brott som olaglig timmerhandel, utsläpp av kemikalier, skador på vattentillgångar eller medvetna utsläpp av invasiva arter.

– Om ett miljöbrott orsakar dödsfall eller allvarlig skada föreslår vi fängelsestraff på upp till tio år, sade Sinkevičius.

Företag som begår miljöbrott ska kunna tvingas böta upp till fem procent av sin globala omsättning. Förslaget formulerar även minimistraff för olika miljöbrott och ska underlätta gränsöverskridande utredningar av sådana brott i EU.

Miljöbrott är enligt kommissionen den fjärde vanligaste brottsaktiviteten i världen.

Skydd för miljöförsvarare

Kommissionen föreslår även ett stärkt skydd för personer och organisationer som anmäler miljöbrott eller hjälper till i utredningar.

– Väldigt ofta ställs miljöförsvarare inför omfattande personliga risker. Det kan vara trakasserier, fysiskt våld och till och med mord, sade miljökommissionären.