EU-kommissionär Ylva Johansson vill se en skärpning av Schengenreglerna och motiverar det som ett behövligt skydd för den fria rörligheten i EU. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ylva Johansson: Skärp EU-reglerna om gränskontroller

EU-kommissionen vill strama upp regelverket för hur och när medlemsländerna får införa gränskontroller. Det ökar trycket på bland andra Sverige som i fler år haft inre gränskontroller, att förklara sig.

I och med flyktingkrisen och coronakrisen införde många länder i passunionen Schengen skärpta kontroller för inresor, både från länder utanför samarbetet och mellan medlemsländer. Kommissionen har försökt få länder att lätta sina kontroller men i dag kan den bara utfärda rekommendationer om gränshantering.

– [Medlemsländerna] följer inte alltid [rekommendationerna]. Det äventyrar självklart den fria rörligheten inom Schengen, sade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson som på tisdagen lade fram förslag för att strama upp regelverket kring både inre och yttre gränser. 

Hon vill att kommissionens rekommendationer – om de antas av medlemsländerna – i framtiden blir bindande. För beslut om kontroller av yttre gränser ska det bara gälla för hälsofrågor, men för kontroller vid inre gräns ska det gälla alla typer av frågor.

Syftet med de nya förslagen är att göra det så lätt som möjligt för personer och varor att resa över gränserna.

Länder med inre kontroller måste förklara sig bättre

Sverige hör till sex Schengenländer som införde inre gränskontroller i samband med flyktingkrisen 2015. Sådana kontroller får göras men bara sex månader åt gången. Alla har dock fortsatt att förlänga sina kontroller med hänvisning till undantagen i Schengenreglerna. För Sveriges dela har motiveringen till kontrollerna ändrats från att minska antalet migranter till landet till att handla om terrorhot.

Kommissionen föreslår nu att den möjligheten ska finnas kvar men att Schengenländerna varje gång de vill förlänga inre gränskontroller måste göra en riskanalys och argumentera varför det verkligen är nödvändigt och proportionerligt. 

– Vi sätter stegvis högre tryck på att förtydliga och argumentera varför det är nödvändigt, sade Ylva Johansson som samtidigt presenterar alternativa åtgärder för vad länderna kan göra för att exempelvis komma åt kriminella eller hindra att flyktingar rör sig till andra länder.

– Vi lägger fram förslag på hur man kan nå samma mål med andra åtgärder, i synnerhet genom polissamarbeten, sade Ylva Johansson.

Sådana tillfälliga gränskontroller ska bara få användas under två år. Bara i undantagsfall ska kontroller få förlängas längre än så.

S-kritik mot förslaget

Från Ylva Johanssons partigrupp i EU-parlamentet, socialdemokratiska S&D, kommer kritik om att det inte kommer att leda till att länder som Sverige slutar med sina inre gränskontroller.

– Kommissionen reagerar återigen på vissa medlemsländers inrikespolitiska intressen snarare än att agera som fördragens väktare. Bestämmelser om långsiktig kontroll av de inre gränserna som att förlänga tiden för gränskontroller till två år, kommer bara att öka sannolikheten för en total nedläggning av Schengenområdet, sade den spanske socialdemokraten Juan Fernando López Aguilar som är ordförande parlamentets inrikesutskott.