Naturgas är den primära energikällan för uppvärmning av byggnader i många EU-länder. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hållbara investeringar splittrar EU

Två EU-länder hotar att dra kommissionen inför domstol om förslaget om att klassa kärnkraft och gas som hållbara investeringskällor. Sverige motsätter sig att naturgas ingår men är positiv till kärnkraft. Den tyska regeringen anser tvärtom.

I fredags löpte tidsfristen ut för medlemsländerna och en expertgrupp att komma med sina åsikter om EU-kommissionens förslag om att inkludera kärnkraft och vissa former av naturgas på listan över hållbara klimatinvesteringar, känd som taxonomin. 

Förslaget är kontroversiellt och delar medlemsländerna. Frankrike tillsammans med länder i Öst- och centraleuropa är för att, åtminstone under en övergångsperiod, klassa gas och kärnkraft som hållbara för att locka investerare. I ett brev till kommissionen skriver den tyska regeringen att man är mot att klassa kärnkraft som hållbart.

”Den tyska regeringen anser att kärnkraft inte är hållbar. Vi förkastar därför att den tas med i den delegerade akten enligt taxonomiförordningen”, skriver regeringen.

Den tyska regeringen är dock för att använda naturgas som bränsle i ”ultramoderna och effektiva gasdrivna kraftverk” under en begränsad övergångsperiod.

Tydligast motstånd mot kommissionens förslag kommer från Österrike vars klimatskyddsminister Leonore Gewessler tidigare hotat med rättsliga åtgärder mot kommissionen om förslaget går igenom. Ett hot som nu även Luxemburg ställer sig bakom, enligt landets energiminister Claude Turmes, rapporterar FT.

Danmark och Spanien har också skrivit under protestbrev mot kommissionens förslag.

Den svenska regeringen ställer sig bakom att inkludera kärnkraft som är viktig för Sverige, men inte naturgas, i taxonomin.

– Vi ser kärnkraften som hållbar i taxonomin, men däremot inte naturgas, sade klimatminister Annika Strandhäll (S) till SVT i samband med ett informellt EU-möte för medlemsländernas klimatministrar på fredagen.

Annons

Formellt kan inte medlemsländerna eller EU-parlamentet göra några ändringar i kommissionens förslag utan bara avvisa eller godkänna det. Sverige kommer enligt Strandhäll att stödja det.

Tjeckiens regering å andra sidan kräver ytterligare lättnader i kommissionens förslag när det gäller användningen av både kärnkraft och naturgas, skriver affärstidningen Hospodářské noviny som läst ett brev som regeringen skickat till kommissionen.

Parlamentariker vill se offentligt samråd

Även från EU-parlamentet kommer kritik. I ett brev till ansvarig EU-kommissionär, Mairead McGuinness, är ordförandena för ekonomi- och miljöutskott kritiska till dels sättet som kommissionen lade fram sitt förslag, dels anser de att de saknas tillräckliga konsekvensanalyser. De två utskotten kräver även att förslaget skickas ut ett offentligt samråd så att allmänheten får ge sin syn. 

EU-parlamentets näst största grupp, socialdemokratiska S&D, har motsatt sig en inkludering av gas och kärnkraft i taxonomin. Även vänsterpartistiska GUE/NGL är mot. Europaportalen har bett övriga partigrupper klargöra huruvida de i nuläget har en position i frågan.

Expertgrupp kritisk

Även en expertgrupp som samlar representanter från akademi, näringsliv, finansvärlden, arbetsmarknadsparter, civilsamhället och myndigheter har tagit ställning till kommissionens förslag. Den anser att kraven i förslaget på hur mycket koldioxid som naturgasen får släppa ut är alldeles för generösa ur ett klimatperspektiv.

Expertgruppen anser även att klassa kärnkraft som en hållbar investering bryter mot EU:s princip om att ”inte orsaka betydande skada” och vill se ”betydande förändringar” i förslaget.