Hoppa till artikelns andra spalt.

Uppgift: Överenskommelse om minimilöner “kan komma i juni”

EU-förhandlingarna om minimilöner uppges gå framåt. Men i fråga om fackföreningarnas roll och variationer i minimilöner ska parterna fortfarande inte vara överens. Målet är en överenskommelse i juni.

Flera framsteg gjordes i förhandlingarna kring minimilönsdirektivet när EU-parlamentet och ministerrådet träffades i slutet på förra veckan, uppger Agence Europe. 

Exempelvis ska förhandlarna närmast sig varandra kring artikel åtta, med formulering om att stärka skyddet för effektiv tillgång till lagstadgade minimilöner, till exempel genom yrkesinspektioner.

Förhandlarna uppges också hoppfulla om hur de ska främja kollektiva förhandlingar för fastställande av minimilöner, och om tillräckligheten av lagstadgade minimilöner. 

Fackföreningarnas roll och variationer i minimilöner

Men fortfarande är parterna oense om flera punkter. 

Artikel sex, om variationer och avdrag från minimilönerna, uppges fortfarande vara en av de svåraste frågorna att lösa.

Parterna har inte heller enats om fackföreningarnas roll i direktivet – något som EU-parlamentet vill stärka. 

Vad händer nu?

Enligt uppgifter till Europaportalen säger sig förhandlarna behöva en till förhandlingsomgång innan de skulle kunna nå en överenskommelse. Målet är att ha kommit överens om en text tills EU:s sysselsättnings- och socialministrar träffas den 16 juni.