Riksdagen beslutar om ny EU-avgift, upplåning och rabatter

24 mars 2021
Uppdaterad: 24 mars 2021

Senare på onsdagen väntas riksdagen rösta om ett slutligt godkännande för att EU inför en avgift på icke återvunnen plast som en del av finansieringen av EU:s budget och den så kallade coronafonden. Vidare tar man ställning till huruvida EU:s ska få upplåna pengar till återhämtningsfonden och att vissa länder däribland Sverige ska ges rabatt på sin EU-avgift. EU:s flerårsbudget för 2021-2027 och fonden godkände riksdagen i december.