Svensk får ansvar för viktig transportfråga

5 juli 2017

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Jens Nilsson får ansvaret för arbetet i parlamentet med att ta fram nya regler för så kallat cabotage där en åkare från ett annat EU-land, till exempel Bulgarien, som levererat en last till Sverige kan utföra ytterligare körningar i Sverige.

- Det här är en avgörande lagstiftning som direkt påverkar arbetstagare inom vägtransportsektorn. Vi måste både säkra arbetstagarnas sociala rättigheter och samtidigt skapa regler för en konkurrenskraftig vägtransportmarknad i EU, sade Jens Nilsson i ett uttalande.