Connie Hedegaard var 2009-2014 kommissionär med ansvar för klimatfrågor. Innan hon tillträdde den posten var hon klimatminister i Danmark.Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER