Martin Schulz var 17 januari 2012 och 17 januari 2017 Europaparlamentets talman. Efter EU-valet i maj 2014 valdes han om för ytterligare en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av 2017. Han var även de europeiska socialdemokraternas kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande inför EU-valet 2014.

Martin Schulz är en tysk politiker som varit ledamot i Europaparlamentet sedan 1994. 2009 blev han ordförande för Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i (PSE), den posten innehade han till dess han blev talman. Enligt en inofficiell uppgörelse mellan socialdemokratiska S&D och den konservativa- och kristdemokratiska EPP-gruppen i EU-parlamentet skulle Martin Schulz bli EU-parlamentets talman. Som motprestation stödde Socialdemokraterna den konservativa talmanskandidaten 2009. Upplägget har kritiserats av framför allt andra partier.

Schulz har haft flera politiska uppdrag både nationellt och internationellt.1987–1998 var Schulz borgmästare i Würselen, efter att ha varit ledamot i statsfullmäktige under några år. 1991 till 1999 var han ledamot för de tyska socialdemokraternas (SPD:s) partiråd.

Som EU-parlamentariker har han varit PSE-gruppens samordnare i underutskottet för mänskliga rättigheter, samt samordnare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och även rättsliga och inrikes frågor (1996–2000).

Schulz rönte stor uppmärksamhet i juli 2003 när Italiens premiärminister Silvio Berlusconi gjorde en liknelse mellan Schulz och tyska nazister då han nämnde att Schulz skulle passa som nazist i en filmroll. Liknelsen orsakade en kort diplomatisk spricka mellan Tyskland och Italien.

1999 blev Schulz hedersdoktor vid Statliga tekniska universitetet i Kaliningrad. Innan Martin Schulz blev politiskt aktiv var han under flera år verksam i olika bokhandlar och ägde 1982–1994 en egen bokhandel.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor