TEMA Digitala inre marknaden | Fri rörlighet på nätet

I slutet av juni 2017 skickade 17 EU-länderns ledare, däribland statsminister Stefan Löfven, ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk med krav att arbetet med den digitala marknaden ges större politisikt stöd

Den 10 maj presenterade EU-kommissionen sin halvtidsöversyn av reformläget i den inre digitala marknaden. Där anklagades bland annat medlemsländerna för att dra benen efter sig i ett “omotiverat motstånd” som riskerar att försena den nya mobiltekniken 5G.

Tidigare i år presenterade EU-kommission sitt sista och 16:de förslag i en serie reformer på hur det ska bli enklare för företag och konsumenter att köpa och sälja på den inre digitala marknaden.

Senast 2019 ska förslagen vara behandlade av Europaparlament och ministerrådet.

För två år sedan lade kommissionen fram sina första förslag mot en digital inre marknad. Sedan dess har 35 olika förslag och initiativ kommit.


Sidor