Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Reach | Kemikalielagstiftning

Senast uppdaterad: 30 november 2022

Förslaget till en ny kemikalielagstiftning, Reach, lades fram i oktober 2003 av dåvarande miljökommissionär Margot Wallström. Reach gick ut på att företag som framställer eller importerar mer än ett ton per år av en kemisk substans måste göra en noggrann utvärdering av om den är miljöfarlig eller ej. Reach kunde efter omfattande debatt och slutligt beslut träda i kraft den 1 juni 2007.

Företagen ska även ge beskrivningar om vilka restriktioner som ska krävas vid användningen. På det sättet får näringslivet vara med och ta ansvar för att väsentligt öka samhällets kunskap om närmare 30 000 kemikalier som i dag används inom industrin och slutligen saluförs i konsumentledet. Om en kemikalie klassas som farlig krävs tillstånd från kommissionen för användning.

Reach är ett av de mest komplexa och omfattande lagstiftningsärenden som EU, och i synnerhet Europaparlamentet, hittills haft att ta ställning till. Lagstiftningen träder i kraft stegvis.

Fler än 1,7 miljoner människor är direkt anställda i kemisektorn, och ytterligare cirka tre miljoner arbetstillfällen är beroende av kemiindustrin. Dessa arbetstillfällen fördelas mellan stora multinationella företag och runt 25 000 små och medelstora företag, vilket sammantaget gör EU till världens största tillverkare av kemikalier.

Bedömare menar att Reach har stora möjligheter att bidra till en helt ny miljöstandard på kemikalier i världen.

Mer fakta

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret