Annons

Europaparlamentet tar strid om Acta-avtalet

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Acta-vinsten borde få Piratpartiet till Lissabonkramare

Piratpartiet borde nu kunna komma över sin skepsis för det demokratiskapande Lissabonfördraget. Det tack vare piratpartisternas framgångar i Acta-frågan, skriver Per Pettersson, liberal debattör.

I dagarna har EU-parlamentet diskuterat det så kallade Acta-avtalet. I tisdags lade samtliga partigrupper (utom den lilla EFD, som inte tillfrågats) fram en resolution med krav på kommissionen vad gällde öppenhet om förhandlingstexterna, men också med vilka åsikter kommissionen skulle driva i förhandlingarna. Piratpartiet hade givetvis hög profil i dessa frågor och gick också segrande ur striden, genom att parlamentet med bred majoritet antog resolutionen, inklusive några ännu hårdare skrivningar än vad som ingick i originalförslaget.

En stark anledning till att parlamentet kunde ställa sina krav på kommissionen är att Lissabonfördraget nu börjat gälla. I fördraget framgår att kommissionen är skyldig att informera parlamentet om pågående internationella förhandlingar. Det kravet har framförts tidigare, men först nu är kommissionen faktiskt bunden att tillmötesgå parlamentets krav. Detta visar tydligt på styrkan i Lissabonfördraget.

Genom fördraget blir maktdelningen inom EU tydligare och större krav ställs på öppenhet än någonsin tidigare. Visst, fördraget är, precis som de flesta förhandlade texter, inte perfekt. Att det uppenbarligen är ett stort kliv åt rätt håll är däremot uppenbart genom den senaste utvecklingen i parlamentet.

För oss medborgare är detta än viktigare. Vi i Sverige är vana vid offentlighetsprincipen men den har inte gällt EU. Snarast försöker andra länder minska offentligheten så mycket som möjligt inom unionen. Att offentligheten – och därmed indirekt demokratin – har segrat är avgörande för EU:s framtida utveckling. Att Piratpartiet, som varit starka kritiker av Lissabon, nu kan dra nytta av fördraget borde kunna övertyga även dem om fördelarna med Lissabon jämfört med vad som gällt tidigare.

Lissabon trädde i kraft den första december. Bara tre månader senare kan vi nu se den första stora skillnaden mot tidigare. Vilka fler förändringar vi kommer att få se i arbetet inom unionen, tack vare Lissabon, vet vi inte säkert än. Vad som är säkert är däremot att det kommer att vara en spännande utveckling att följa.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.