Cecilia Malmström vill ha klart ett avtal före sommaren med USA.

Bild: Fredrik Haglund (arkivfoto)

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström försöker på nytt med terroristavtal

EU-kommissionär Cecilia Malmström vill att EU tar fram ett nytt avtal med USA om överförande av europeiska bankuppgifter för att stoppa terrorister. Den här gången ska större hänsyn tas till kritiken från EU-parlamentet, som röstade ner avtalet för bara en månad sedan. På sikt ska EU bygga upp ett eget program för att spåra terrorister med banktransaktioner.

En dag efter att Cecilia Malmström tillträdde som EU-kommissionär röstade EU-parlamentet ner ett avtal med USA som hon försvarade. Det så kallade Swiftavtalet skulle ha levererat bankuppgifter om misstänkta terrorister från Europa till USA, men EU-parlamentet sa nej på grund av en oro över att data skulle lämnas ut för lätt.

Nu tar Cecilia Malmström nya tag. Hon vill att EU-ländernas regeringar ger henne ett förhandlingsmandat för att kunna ha ett avtal klart före sommaren. Och hon har tagit intryck av EU-parlamentets invändningar.
– Vi har lärt oss viktiga läxor. Därför har jag haft mycket kontakt med de ansvariga i parlamentet för att undvika problem vi har haft tidigare, sade Malmström vid en pressträff i dag.

I det nya avtalet vill Malmström ha större möjligheter för enskilda att överklaga beslut som ger amerikanska myndigheter tillgång till uppgifter och att EU ska kunna avbryta avtalet om USA bryter mot datasäkerheten. Dessutom ska en ”rättslig myndighet” förhandsgodkänna alla utlämnanden av uppgifter. Exakt hur denna myndighet ska se ut kommer att bestämmas när förhandlingarna är klara med USA.

En av EU-parlamentets invändningar när avtalet röstades ner den 11 februari i år var att stora mängder data överförs utan urskiljning. Cecilia Malmström medger att det problemet ännu inte har lösts.
– Det är oroande, men det är så Swift fungerar. Vi kommer att försöka begränsa datan mer under förhandlingarnas gång.

Reaktionerna från EU-parlamentet efter dagens besked från EU-kommissionen var positiva.
– Kommissionen har uppenbarligen lyssnat på parlamentets protester. Men det kvarstår frågetecken om hur EU ska samarbeta med USA i terroristbekämpande åtgärder, säger den liberala ledamoten Jeanine Hennis-Plasschaert som var ansvarig för Swiftfrågan i parlamentet.

Jan Albrecht från de Gröna i EU-parlamentet menar att förslaget ser bra ut, men att det är för tidigt att ropa hej.
– Europaparlamentet får inte nöja sig för tidigt. Vi måste nu följa förhandlingarna noggrant och att insistera på man håller fast vid europeiska minimiregler, snarare än att i förväg utfärda en blank check, säger Jan Albrecht.

Cecilia Malmström och kommissionären för mänskliga rättigheter Viviane Reding annonserade också att EU på sikt ska bygga upp ett eget program för att spåra terrorister via banköverföringar. I dag förlitar sig EU på samarbetet med USA. Cecilia Malmström underströk att flera terroristattacker redan hade avstyrts tack vare Swiftavtalet.