MittEuropa »
Socialdemokraterna sviker Europas småföretag

Om det ännu är någon som tror på myten att socialdemokraterna värnar om småföretagen så är det hög tid att punktera den illusionen. I Europaparlamentet röstar de i veckan för att behålla krångliga, onödiga och dyra regler för revision. Det skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP).

Onsdagen den 10 mars röstade liberaler, gröna och borgerliga i Europaparlamentet igenom ett förslag från det rättsliga utskottet, som i kort sammanfattning, handlar om att minska regelbördan för Europas minsta företag. Det gäller bagerier, frisörer, småaffärer och liknande företag där merparten agerar på en lokal marknad och är enmans- eller fåmansbolag.

De nya reglerna kommer att innebära att medlemsstaterna får möjlighet att undanta dessa småföretag från vissa av de gemensamma reglerna för revision. De allra flesta tycker att det är rimligt att ställa olika krav på revision och ekonomisk redovisning för stora företag som Volvo och små som lokala blomsterhandlar och bagerier.

Alla fem svenska socialdemokrater i parlamentet, som i vanliga fall bedyrar sitt stöd för småföretagarna, tycker uppenbarligen inte det och röstade tråkigt nog emot dessa regelförenklingar.

De små och mycket små bolagen har hittills tvingats in under samma krav som stora företag, trots att deras verkligheter eller påverkan på den inre marknaden skiljer sig kraftigt åt. Färre än ett av tio riktigt små bolag bedriver till exempel någon handel över nationsgränserna och dessa företag påverkar alltså den inre marknaden endast marginellt. Däremot är dessa små företag mycket viktiga för Europa, särskilt i dessa tider när vi just börjar återhämta oss från en av de värsta ekonomiska kriserna i modern tid.

Den lilla affären på hörnet där ägaren står bakom kassan under dagarna tillsammans med någon enstaka anställd kommer inte tvingas ha samma krav på sig vad gäller revisionen som Volvo, Ericsson eller liknande bolag. Det verkar alla utom socialdemokraterna och vänstern tycka är rimligt. Rent faktiskt beräknas detta innebära en besparing på redovisningskostnaderna på cirka 12 000 kronor per år och företag. Totalt i Europa väntas det innebära att företag slipper onödiga kostnader på 61 miljarder, pengar som socialdemokraterna hellre tvingar företagen att satsa på onödigt krångel än att skapa tillväxt och nya jobb.

Om det ännu är någon som tror på myten att socialdemokraterna värnar om småföretagen så är det hög tid att punktera den illusionen. I Europaparlamentet röstar de för att behålla krångliga, onödiga och dyra regler för revision.

Vilket besked tänker socialdemokraterna ge Sveriges småföretagare i samband med riksdagsvalet i höst? Kommer en eventuell socialdemokratisk regering vägra att ge svenska småföretag de regellättnader vad gäller revision som många andra länder runt om i Europa nu kommer att införa?