Valslakt i isländska Hvalfirði.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige splittrar EU i frågan om valjakt

Kommersiell valfångst kan tillåtas i tio år till trots ett globalt förbud. Det föreslår Internationella Valfångstkommissionen, IWC. Sverige står bakom förslaget som får hård kritik från flera EU-länder.

– För Norges del är det givetvis positivt att Sverige nu vill
kompromissa, säger Karsten Klepsvik, valfångstkommissionär vid norska
utrikesdepartementet till Europaportalen.

Under fredagens miljöministermöte i Luxemburg dök plötsligt den kontroversiella frågan om valfångst upp på ärendelistan. Den brittiske miljöministern ogillar IWC:s senaste förslag och vill se EU enat mot valfångst. Men miljöminister Andreas Carlgren håller inte med.
– I dag förekommer en ökande jakt och handel som IWC inte kan kontrollera på grund av kryphål i regelverket. Krav på den mest långtgående förbudslinjen har prövats i 15 år men bara lett till ökad jakt, säger Andreas Carlgren (C).

Flera länder, däribland Storbritannien och Tyskland, har reagerat på IWC:s förslag. De skriver i ett gemensamt uttalande att förslaget kastar bort många års arbete för en valfångst där man tar hänsyn till beståndens storlek i första hand. Japan får enligt förslaget fortsätta jaga i de känsliga områdena utanför Antarktis medan ett reservat inrättas i Södra Oceanien. En farhåga bland kritikerna är att det uppluckrade förbudet ska locka fler till jakten. Men enligt förslaget får inget av de 88 medlemsländerna i IWC inleda jakt på val de närmaste tio åren.
– Sveriges hållning är en gåta. Det är också märkligt att man gör så stora eftergifter mot en nation som bryter mot internationella avtal, säger Jan Isakson som arbetar med havsfrågor på Greenpeace.

Samtidigt kommer uppgifter om att Japan uppmuntrat flera mindre länder att rösta till deras förmån i IWC i utbyte mot olika typer av ersättning.

Vid det senaste IWC-mötet i mars deltog för få länder för att de skulle kunna rösta om det nya kompromissförslaget. Men en omröstning om knölvalsjakt utanför Grönland tydliggjorde att EU inte står helt enat i frågan. Danmark var då det enda landet som ville tillåta jakten. Nu går även Sverige på samma linje. 

De 88 länderna i kommissionen röstar om förslaget på nästa IWC-möte i slutet av juni i marockanska Agadir.