Annons

Somaliska båtflyktingar. Cecilia Wikström vill se ökad solidaritet med länder som tar emot många asylsökande.

Somaliska båtflyktingar. Cecilia Wikström vill se ökad solidaritet med länder som tar emot många asylsökande.

Tuff höst när asylfrågan avgörs

Ett gemensamt agerande mot länder som behandlar asylsökande regelvidrigt. Det vill Cecilia Wikström (FP) se när hon nu blir en av Europaparlamentets samordnare av EU:s framtida asylpolitik.

På Alliansens stimmiga café i centrala Stockholm presenterar Cecilia Wikström sina prioriteringar inför höstens förhandlingar. Det belgiska ordförandeskapet har placerat migrationsfrågan högst på dagordningen och Dublin II-förordningen, som styr vem som är skyldig att pröva ett asylärende, ska göras om. Wikström ansvarar för att samordna och hitta en gemensam politisk linje i parlamentet i vitt skilda frågor som hur biometriska data ska användas inom unionen och hur EU ska agera när medlemsländerna inte följer lagen vid asylprövningar.

Ett av hennes kanske svårare önskemål blir att få igenom förslaget om pausade överföringar. Wikström vill att alla EU-länder gemensamt slutar skicka tillbaka asylsökande till medlemsländer som inte kan garantera en rättssäker asylprövning.
– Jag vill se en mekanism för ett gemensamt agerande, ett ”nu avbryter vi”. Det ska vara något kommissionen utlöser och det ska vara tidsbestämt.
Wikström betonar att det inte ska kunna bli ett sätt för länder med undermåliga system att slippa asylsökande. Övriga EU-länder ska gemensamt bidra med personal, kunskap och ekonomiska resurser för att försäkra sig om att alla länder i fortsättningen klarar av att sköta asylprövningar.

Grekland och Malta har ett stort antal asylsökande och får återkommande kritik för att de inte behandlar asylsökande väl. En fråga Wikström ska diskutera när hon besöker de båda länderna i höst är ett framtida förslag om att alla asylsökande ska ha rätt att få information på ett språk de förstår.
– Jag har själv mött människor som fått all information på grekiska utan att förstå ett ord, säger Cecilia Wikström.

När Greklands premiärminister Giorgios Papandreou i våras träffade förbundskansler Angela Merkel diskuterade de just migrationspolitik. Det grekiska önskemålet var att få hjälp att intensifiera polis- och gränsarbetet för att hindra illegala flyktingar att ta sig över gränsen. Här vill Wikström istället se att EU agerar proaktivt i länder utanför EU för att scenarion med sjunkande gummibåtar i Medelhavet inte ska inträffa. Senast i juli presenterade Amnesty en rapport om hur asylsökande i Grekland behandlas som kriminella och att även barn och tonåringar hålls i fängsligt förvar.
– ”Detention”, att hållas i förvar, ska bara vara en absolut sista utväg, säger Wikström. Och barn ska aldrig någonsin hamna i förvar. 

Det finns en tydlig skiljelinje mellan norra och södra Europa i asylpolitiken och debatten blir ibland hätsk i parlamentet.
– En del saker som sägs är hårresande och en svensk talman skulle ha utvisat den som sa något sådant här, säger Wikström.

Samtidigt mottar södra Europa de allra flesta flyktingarna och Wikström understryker att norra Europa bör visa solidaritet och erbjuda dem hjälp.