Hoppa till artikelns andra spalt.

EU överens om ny djurskyddslag

Efter en lång diskussion i alla medlemsländer har nu EU-parlamentet sagt ja till en ny djurförsökslag. Med europeiska mått mätt är lagen en skärpning som bland annat innebär krav på etiska prövningar, oannonserade inspektioner och en utfasning av djurförsök på vissa områden.

Målet med den nya lagstiftningen är att minska antalet försök men samtidigt se till att det går att forska om allvarliga sjukdomar. Det betyder att vissa djur får användas flera gånger, om smärtan bedöms som lindrig.
– Förhandlingarna skulle kunna dra ut på tiden ytterligare några månader eller till och med år, för att få till ett bättre skydd för djur i laboratorier. Men det vi har på bordet nu är en avsevärd förbättring, säger Marit Paulsen (FP) som är nöjd med balansen mellan djurskydd och forskningsmöjligheter.

Enligt Paulsen kommer lagen att ses över i takt med att alternativa testmetoder tas fram. Hon är särskilt nöjd med att EU-kommissionen tillåts inspektera forskningsanläggningar.

Lika nöjd med den nya lagen, som är en kompromiss mellan ministerrådet och parlamentet, är inte Carl Schlyter (MP). Han menar att lagen är tandlös och otillräcklig för att skydda djur från lidande.
– Den ursprungliga avsikten att minska antalet djurförsök på apor kommer inte heller att uppnås på grund av kryphål i lagen. Lagen bottnar i en traditionell syn på att djurförsök är bra på att förutsäga effekter hos människor. Men allt fler nya mediciner är specifikt anpassade till mänskliga proteiner och reaktioner och djurförsök fungerar dåligt för att testa dem. Däremot finns det nya alternativ som fungerar utmärkt, säger Schlyter.

Enligt den nya lagen får apor som chimpanser, gorillor och orangutanger inte användas men primater förbjuds inte helt eftersom viss forskning, däribland forskning om neurologiska sjukdomar, fortfarande bedrivs på primater eller människoapor.

EU-länderna har två år på sig att införa lagen.