”Förbundsstaten Norden” verklighet 2030?

BOK- OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN: En av världens starkaste ekonomier, en tung europeisk aktör, 25 miljoner invånare. Det är Nordiska ministerrådets vision till 2030.

Under våren presenterade historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg en vision om en nordisk förbundsstat. Debatten tog genast fart och fick gehör i Europa. Idén om en starkare nordisk gemenskap är knappast ny och Wetterberg vill väcka nytt liv i tanken.
– Vi skryter gärna om vårt speciella nordiska samarbete. Men egentligen är detta att vi fortfarande är fem länder ett misslyckande. Historiskt och överallt annanstans så blev länder med så lika språk och kultur sammanhållna länder under 1800-talet, säger Gunnar Wetterberg.

I takt med att det internationella samarbetet formaliseras alltmer, menar han att små länder riskerar att förlora i inflytande. G20-länderna förhandlar sinsemellan inför möten i större församlingar och Sverige ”får krafsa i kommatecknen”, dundrar Wetterberg.
– Även i EU kan de stora länderna saklöst köra över ett Danmark, ett Sverige, ett Finland. Men vore vi tillsammans skulle förbundsstaten Norden, med ett BNP på 1600 miljarder dollar, gå in och vitalisera den europeiska unionen, säger Wetterberg.

Gunnar Wetterbergs kontroversiella förslag presenteras i sin helhet i Nordiska ministerrådets årsbok i november.