Nyamko Sabuni (FP), Jan Björklund (FP) och Beatrice Ask (M) har missat mer än vart tredje EU-möte.

Bild: Pawel Flato, Jann Lipka, Pawel Flato

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringens värsta EU-skolkare

Alliansregeringen gick 2006 till val på att prioritera EU men flera av ministrarna har valt bort mer än var tredje ministerrådsmöte. Europaportalen har tittat närmare på regeringens värsta EU-skolkare.

En mer engagerad och närvarande regering i EU-frågorna, var ett av Alliansens löften i valrörelsen 2006. Europaportalen kunde i går visa att den borgerliga regeringen har haft en 85-procentig närvaro under den gångna mandatperioden men att det skedde en markant nedgång i engagemanget under 2010. Bäst av alla var Carl Bildt (M) med 80 möten utan frånvaro.

Europaportalen kan i dag visa att bland ministrarna med lägst närvaro finns några av de tyngsta ministerposterna samt ministrar från det parti med det starkaste EU-fokuset i regeringen, Folkpartiet.

Allra sämst närvaro har integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP). Hon har under mandatperioden endast närvarat vid sju av 15 möten, eller 47 procent. Hennes medarbetare har inte kunnat informera Europaportalen om vad hon har gjort istället.
– Det viktiga är att Sverige alltid är representerat vid ministerråden. Jag har prioriterat rådsmöten där det varit viktiga diskussionspunkter eller där det funnits särskilda behov, skriver Nyamko Sabuni i ett skriftligt uttalande.

– I längden undergräver det förhandlingspositionen att skicka lägre representanter än den högsta ministern. Det handlar inte bara om att besluta i frågor. Det handlar också om att sätta agendan för framtiden. Ministerråden är ett forum för länderna att ta upp nya frågor, och det är klart att det är svårare för en statssekreterare att vara drivande och sätta agendan, säger Thomas Persson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Näst sämst i regeringen är Folkpartiets ledare, utbildningsminister Jan Björklund. Han har tagit sig till Bryssel hälften av de åtta gånger hans frågor diskuterats i Bryssel.

Därefter kommer vice statsminister Maud Olofsson (C). Hon har missat 11 av de 28 möten till vilka hon har kallats till Bryssel i egenskap av närings- eller energiminister. Hennes presstalesperson Lisa Wärn förklarar för Europaportalen varför frånvaron ser ut som den gör.
– Vi har försökt att prioritera rådsmötena, men eftersom vi har gått igenom en allvarlig ekonomisk kris så har det varit en hel del arbete och krishantering på Näringsdepartementet de senaste åren.

Både Maud Olofsson (C) och Jan Björklund (FP) är partiledare och en tänkbar förklaring till deras låga EU-närvaro skulle kunna vara deras nationella förpliktelser i samband med valrörelsen.

Mer förvånande är kanske att en av regeringens politiskt tyngsta ministrar, justitieminister Beatrice Ask (M), har varit frånvarande vid vart tredje möte som hennes frågor har varit på agendan i ministerrådet. Detta trots att den Europeiska unionen under de senaste fyra åren har fördjupat det rättsliga samarbetet inom många områden, bland annat genom att ta fram det ambitiösa Stockholmsprogrammet.

Beatrice Asks stabschef Anders Hall säger till Europaportalen att Ask har valt att inte närvara på möten med ”en tunn agenda”. Men vid flera av de möten Ask valt bort har flera viktiga diskussioner hållits. Ett exempel är ett justitieministermöte som hölls fredagen den 23 april i år. Då skulle ministrarna anta ett mandat som gav EU-kommissionen rätt att förhandla fram ett nytt Swift-avtal, ett mycket omdiskuterat anti-terroristavtal som ger USA tillgång till data över europeiska banktransaktioner. Beatrice Ask var på rundresa i Norrland och vid mötet befann hon sig i Umeå för att diskutera den organiserade brottsligheten. 

Den 3 juni 2010 antog EU:s justitieministrar en gemensam EU-USA-deklaration om kampen mot terrorism och ett förhandlingsmandat om EU:s anslutning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (se protokollet från mötet). Justitieminister Beatrice Ask valde då att istället delta i avslutningen för polishögskoleelever i Umeå.

Rättelse: I en första version av artikeln angavs att Beatrice Ask spelat in ett tv-program dagen före mötet den 23 april. Den uppgiften var felaktig och Europaportalen ber om ursäkt för det inträffade.