Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Stockholmsprogrammet | Rättsligt samarbete i EU 2010-2014

Stockholmsprogrammet, som antogs under det svenska ordförandeskapet 2009, var ramverket för EU:s utveckling av det rättsliga samarbetet i EU 2010 - 2014. Programmets syfte var att stärka EU-invånarnas säkerhet, och även att garantera grundläggande rättigheter och skapa en ökad öppenhet.

Stockholmsprogrammet täckte in en rad områden som exempelvis:

  • asyl- och migrationsfrågor,
  • polis- och tullsamarbete,
  • straff- och civilrättsligt samarbete,
  • räddningstjänst,
  • kontroll av de yttre gränserna och visering.

Redan när arbetet med att ta fram Stockholmsprogrammet inleddes väcktes kritik på en rad punkter. Främst menade kritiker att programmet skulle göra EU:s flyktingpolitik mer inhuman och att det fokuserade för mycket på att hålla flyktingar borta från EU. Kritikerna talade också om att Stockholmsprogrammet var ett hot mot den personliga integriteten och skulle leda till en ökad övervakning.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor