Annons

Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir har en opinion att vända om hon ska få som hon vill.

Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir har en opinion att vända om hon ska få som hon vill.

Starkt isländskt motstånd till EU

Besvikelsen på Europa är stor på Island efter finanskraschen. Samtidigt förhandlar landet om medlemskap i EU. Ja-sidan befarar en repris av de norska förhandlingarna medan Nej-sidan oroas av minskat egenbestämmande och sämre villkor för fisket. Sommarens debatt har stundtals varit hätsk.

Den isländska socialdemokratiska regeringen skickade in sin medlemsansökan i juli och motståndet bland befolkningen var då kompakt.
– Den nuvarande debatten på Island präglas av ganska starka känslor på båda sidor, skriver Islands EU-förhandlare Stefan Haukur Johannesson i ett mail till Europaportalen.

I senaste Eurobarometern anser bara 29 procent av islänningarna att ett EU-medlemskap skulle innebära fördelar för landet. Det är få för att vara ett land som just börjar förhandla. En anledning är enligt socialdemokratiska Ja till EU-aktivister som Europaportalen talat med, att islänningarna är besvikna på flera europeiska länder efter finanskraschen, som slog hårt med hela det isländska samhället.
– Vi är ett folk i chock. Som land har Island genomgått inte bara en finanskris utan även en kris i den nationella identiteten. Många frågor kring vad Island är för land måste besvaras. Islands egna rapporter över hur det kunde gå så fel har visat på en rad allvarliga brister i det isländska samhället, fortsätter hon.

Hon vill vara anonym eftersom hon är rädd för att missförstås och berättar att organisationen hotats inför dagens Ja till EU-möte.

Stora delar av fiskeindustrin och flera jordbruksorganisationer är negativa till ett medlemskap i unionen. Nejsidan menar att regeringen vill med i EU till vilket pris som helst. Andra pekar på fördelarna med en stabil valuta, och i ett land där många förlorat sina tillgångar är det ett starkt argument.
– Än så länge har vi bara rört vid ett fåtal alla de frågor vi måste diskutera innan vi kan folkomrösta i frågan. Vår uppgift är nu att ser till att folk får den information de behöver för att kunna föra en konstruktiv debatt, skriver Islands EU-förhandlare Stefan Haukur Johannesson.

– Det känns ändå som att vi har en lite mer sund samtalston nu jämfört med i somras, säger den socialdemokratiska EU-förespråkaren på telefon från Rejykjavik.

Hon tar som exempel att islänningarna i medierna diskuterar vad landet kan bidra med till unionen, som lagar om jämställdhet och kunskap i fiskerinäring.

I dag avslutas ett möte i Nederländerna om den segslitna Icesave-tvisten. När en rad isländska banker gick omkull och togs över av den isländska staten hösten 2008 stod banken Icesaves brittiska och nederländska sparare utan tillgångar. De ersattes av sina respektive stater som sedan dess har fört ersättningskrav mot Island. Rent formellt har tvisten ingen inverkan på de isländska medlemskapsförhandlingarna. Flera bedömare anser att det vore gynnsamt att lösa tvisten för att undvika ett brittiskt eller nederländskt veto vid Islands eventuella EU-inträde.