Utvärdering av datalagringsdirektivet uppskjuten

EU-kommissionär Cecilia Malmström har skjutit på utvärderingen av datalagringsdirektivet till mars 2011.

Datalagringsdirektivet antogs 2006 och en första utvärdering av hur införandet har gått i medlemsländerna skulle vara klar i september 2010. Men på grund av bristande information från medlemsländerna tvingas EU-kommissionen skjuta upp sin utvärdering till mars 2011, uppger Love Berggren, pressekreterare hos Cecilia Malmström. Förslaget till ett reviderat datalagringsdirektiv ska presenteras under det fjärde kvartalet 2011, enligt plan. 

Enligt datalagringsdirektivet är operatörer skyldiga att spara trafikdata om sina kunders kommunikation per telefon eller mejl. Datan ska sparas i minst sex månader och högst två år.