Hoppa till artikelns andra spalt.

Medlemsländer har inget veto mot att lämna ut EU-dokument

EU:s ombudsman kritiserar kommissionen för att ha vikt sig för Spaniens motstånd mot att lämna ut handlingar som rör ett omtvistat industrihamnsbygge på Tenerifa.

Dokumenten begärdes ut av Europeiska miljöbyrån, en sammanslutning av flera miljöorganisationer.

Ombudsmannen, som har i uppgift att undersöka klagomål mot EU:s administration, skriver att om ett medlemsland inte vill lämna ut vissa handlingar måste de ha argument för det som stämmer överens med EU:s öppenhetsregler. Några sådana har inte Spanien lagt fram, och därför gjorde kommissionen fel när man på Spaniens begäran vägrade lämna ut dokumenten.