Ett steg närmare ett EU-patent

Igår antog utskottet för rättsliga frågor i EU-parlamentet förslaget från 12 EU-länder om att inrätta ett gemensamt patent genom ett så kallat utökat samarbete.

Försöken att få alla länder att bli överens om ett EU-patent har gång på gång misslyckats, främst på grund av Italien och Spanien som blockerat beslut då de velat ha sina egna språk som obligatoriska patentspråk. Därför valde 12 länder, däribland Sverige, att försöka nå en lösning genom ett utökat samarbete, som innebär att beslut kan tas utan att alla länder är med.

Om parlamentet som helhet och ministerrådet också godtar samarbetet, måste kommissionen lägga fram två lagförslag: ett som handlar om språkfrågan och ett som rör själva patentet.