Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk ”anstormning” till Europadomstolen

Antalet anmälningar mot Sverige till Europadomstolen för mänskliga rättigheter nästan tredubblades under förra året. Av de nordiska länderna utmärkte sig Finland som mest fällda landet.

Antalet anmälningar som klagar på olika beslut av svenska myndigheter ökade markant under 2010 från 367 år 2009 till 901 2010. En viktig orsak till ökningen anges vara av att allt fler tvångsutvisade irakier ansökt om uppskov av de svenska avvisningarna i Europadomstolen.

Alla EU-länder utom Danmark blev fällda vid minst ett tillfälle i Europadomstolen under 2010.

EU-länder med flest fällningar är Rumänien 143 domar, Polen 107 domar och Italien 98. Allra flest fällningar i Europa fick Turkiet 278 domar och Ryssland 217 domar därefter kommer Rumänien på tredje plats.

Sverige blev fällt sex gånger under 2010.