Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström försvarar kritiserad asylregel

Inför parlamentariker som var näst intill eniga i sin kritik mot Dublinsystemet, försvarade kommissionär Malmström igår regeln som säger att en asylsökande ska utvisas till första EU-land.

Debatten i parlamentet ordnades med anledning av en dom där Europarådet nyligen fällde Belgien och Grekland för behandlingen av en asylsökande man, något som ytterligare underminerat Greklands trovärdighet när det gäller flyktingmottagande.

– Domen är väldigt intressant, men den underminerar inte helt Dublinsystemet. Redan idag säger förordningen att länder måste garantera grundläggande rättigheter, sade Cecilia Malmström.

Hon menade ändå att förbättringar av systemet är nödvändiga, och att kommissionen arbetar med frågan nu.