Flyktingar som anlänt till Lampedusa. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tunisiska flyktingar oroar EU-politiker

På begäran av parlamentet hölls igår en extrainsatt debatt om flyktingsituationen i Italien dit 5000 tunisiska flyktingar tagit sig de senaste dagarna. Alla åsikter vädrades, från den att alla borde skickas tillbaka, till att Europa måste ta emot fler människor som kan tänkas komma i spåren av upproren i andra arabländer.

Kommissionär Cecilia Malmström var kallad till parlamentet för att diskutera Dublinförordningen, efter att en dom från Europarådet nyligen fällt både Belgien och Grekland för behandlingen av en afghansk flykting. Men Malmström fick stanna en timme till och diskutera med parlamentarikerna om vad som måste göras för att hantera den akuta situationen.

– Vi är redo att hjälpa både Italien och Tunisien, sade Cecilia Malmström.

Hon talade om Frontex-insatser och ekonomiskt stöd till humanitär hjälp till Italien. Samtidigt uppmanade hon Tunisien att vakta sina egna gränser och att gå med på att ta tillbaka medborgare som inte anses vara i behov av internationellt skydd.

Den konservativa maltesiske parlamentarikern Simon Busuttil inledde debatten med förslaget om att skapa en Marshall-plan för Tunisien och Nordafrika, med villkoret att de stänger sina gränser. Hans italienske partigruppskamrat Mario Mauro stämde in och krävde en bredare EU-strategi.

– När muren i öst föll arbetade vi tillsammans – men nu håller vi bara tyst, sade Mauro.

Även om debattens tema var akutinsatser för att stötta Italien och andra länder som får ta emot stora flyktingströmmar, så kritiserade många bristen på en långsiktig EU-strategi för att hantera liknande situationer.

– Tror du verkligen att Frontex kan garantera Europas gränser? frågade spanska konservativa ledamoten Teresa Jiménez-Becerril Barrio Cecilia Malmström.

– Tunisier borde inte söka sig hit, de borde stanna i sina länder och arbeta för den demokrati som de ville ha, fortsatte Jiménez-Becerril Barrio

Trots det ropade flera på en akut Frontexinsats för att stoppa flyktingar vid gränsen. Ett par konservativa parlamentariker ville ge Frontex utökade befogenheter att kontrollera identiteten på migranter och förstärka Europol så att de kan kontrollera om eventuella terrorister finns bland flyktingarna.

Den högerextreme nederländske Barry Madlener höjde tonläget ytterligare med sitt tal om tusentals flyktingar från ”barbariska muslimska länder”, bland dem ”terrorister och kriminella”, vilket fick vänsterns Jean Luc Mélenchon att efterfråga bevis på hans påståenden.

– Det är allmänt känt att terrorister och kriminella finns i de här länderna, blev svaret från Madlener.

– Det här kan bli en flyktingkris, vi har inte sett något liknande sedan 50-talet, varnade portugisiske Rui Tavares från vänstergruppen och menade att EU måste öppna upp för fler människor att komma till och stanna i Europa.

Han fick medhåll av portugisen Miguel Portas i samma grupp när han ifrågasatte att man alls skickade tillbaka migranter som riskerar att sättas i fängelse. Tavares sade att en lag i Tunisien som ännu inte använts förbjuder migration, och innan EU vet hur den nya regimen kommer hantera den lagen bör man inte skicka tillbaka migranter, menade han.

Italienska liberalen Sonia Alfano var inne på samma linje, och ställde frågan vad som hänt med pengarna som EU skickat till den tunisiska regimen under alla år.

– Varför fortsätter pengarna gå till de här länderna? Vad händer om Libyen störtar sin regering i morgon? sade Alfano.

Hennes landsman och liberala kollega Rinaldi Niccolò ansåg att Italien agerade dubbelmoraliskt i frågan, och att de tidigare låtit bli att använda EU-pengar som de erbjudits för stöd till flyktingar.

– Europa är inget man kallar på när det behövs, sade han.

Socialdemokraten Romero Lopez ifrågsatte vad han såg som en ”hysterisk” stämning bland debattörerna, och även påståendet om att terrorister är på väg till Europa.

– Jag tror att det är viktigt att vi förstår att det är fattigdomen som driver de här människorna bort, sade Lopez.