Arkivbild. Nu finns ett gyllene tillfälle för Ja-sidan uppfylla sitt löfte från 1994, skriver Eva-Britt Svensson (V).

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Fördraget ändras - kräv ett socialt protokoll

På veckans toppmöte skulle Fredrik Reinfeldt kunna kräva att EU antar ett socialt protokoll som Europafacket länge krävt. Det skriver Eva-Britt Svensson (V).

Det är bara drygt ett år sedan EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, trädde i kraft. Men redan är det dags för en ny fördragsändring.

EU:s stats- och regeringschefer beslutade vid toppmötet i Bryssel i december att upprätta en permanent krishanteringsfunktion för euroländerna, en så kallad European Stability Mechanism (ESM).

EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska centralbanken ska yttra sig över fördragsändringen som enligt planerna ska beslutas på EU-toppmötet i mars. Sedan ska den godkännas i alla EU-länders parlament. Fördragsrevisionen är en bra möjlighet att också genomföra andra fördragsändringar.

Den svenska regeringen skulle kunna ställa som villkor för att riksdagen ska godkänna den planerade fördragsändringen, att EU antar det sociala protokoll som LO-ledningen och Europafacket talade om i samband med ratificeringen av Lissabonfördraget.

Europafacket har ett förslag till socialt protokoll som består av fyra artiklar. En av kärnpunkterna lyder: "Inget i fördragen, särskilt inte ekonomiska friheter eller konkurrensregler, ska vara överordnade grundläggande sociala rättigheter och sociala framsteg. I händelse av regelkonflikt ska grundläggande sociala rättigheter äga företräde."

EU-domstolen skulle i fortsättningen bli tvungen att ta hänsyn till protokollet och det skulle, kalkylerar Europafacket, ändra rättsläget i avvägningen mellan sociala hänsyn och den fria rörligheten och upphäva de antifackliga konsekvenserna av Lavaldomen.

Inför folkomröstningen 1994 lovade såväl socialdemokraterna som de borgerliga partierna att Sverige hade fått undantag vad gäller den svenska kollektivavtalsmodellen. Lavaldomen visar att de bluffade. Nu har de ett gyllene tillfälle att i efterhand uppfylla sitt löfte.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.