Mutanklagad EU-politiker ersätts av lobbyist

Den sparkade och mutanklagade österrikiske EU-parlamentarikern Ernst Strasser ersätts av partikollegan Hubert Pirker. Han arbetar som lobbyist sedan 2009.

I måndags sparkades kristdemokraten Ernst Strasser som EU-parlamentariker efter att Sunday Times i helgen avslöjat att han ville ta emot pengar i utbyte mot att skriva nya lagar. Samma dag lade partikollegan Hubert Pirker, som ska efterträda Strassner, ner sin lobbyistfirma. 

På firmans numera avstängda hemsida presenterade Pirker sina tjänster som företaget EU-Triconsult utförde. Pirker säger sig vara expert på EU-institutioner och kan hjälpa klienter med ”personliga kontakter på EU- och regeringsnivå”.

Sitt kontaktnät fick Pirker under sina elva år som EU-parlamentariker på 90- och 00-talet. Pirker förlorade knappt sin plats i valet till EU-parlamentet 2009 och står nu näst på listan efter att Strasser avgått. Pirker säger till Europaportalen att han kommer att arbeta som EU-parlamentariker från och med den 4 april.

– Sedan måndag morgon är jag inte konsult utan jag ska endast arbeta som en parlamentariker. Jag accepterar inte att man blandar de båda rollerna i en person och därför lägger jag ner firman, säger Hubert Pirker.

De österrikiska socialdemokraterna är av en annan åsikt.

– Det är helt oacceptabelt att han ska sitta i Europaparlamentet i de utskott som ansvarar för de regioner där Pirker arbetade som lobbyist, säger partiledaren Josef Bucher till österrikisk tv.

Men Pirker anser inte att det föreligger någon intressekonflikt.

– Jag har alltid följt de regler som finns. Det är naturligtvis viktigt att det finns klara regler för lobbyister. Det är också naturligt att jag har behållit kontakten med tidigare kollegor för att hålla koll på vad som händer i parlamentet, säger han.

Under Pirkers tidigare mandatperioder var han bland annat ordförande i parlamentets Koreadelegation. På hemsidan för sitt numera nedlagda lobbyistföretag sålde Pirker sina tjänster med hjälp av sina tidigare erfarenheter. Han skriver: ”Efter att ha arbetat elva år i Europaparlamentet, där jag alltid hade en ledande roll och var ansvarig för att driva igenom intressen i den komplexa EU-hierarkin, kan jag ställa mina kunskaper om interna processer, mitt nätverk och min förhandlings- och lobbyingerfarenhet av europeiska och internationella institutioner till ditt förfogande. Du är alltid steget före med EU-Triconsults tjänster.”

Men under sina knappt två år som konsult har Pirker inte förmedlat en enda kontakt mellan ett företag och en ledande person inom EU-institutionerna, säger han. Som före detta EU-parlamentariker hade han fritt tillträde till EU-parlamentet och var inte registrerad i det frivilliga lobbyistregistret. Hans konsultarbete gick ut på att underlätta för europeiska företag att få tillgång till den koreanska marknaden och vice versa. Ett arbete som nu upphör helt.

Daniel Köster, presstalesperson för den österrikiska EPP-gruppen, säger till Europaportalen att det är helt och hållet upp till Hubert Pirker om han vill inta sin plats eller inte. Gruppen kommer inte att diskutera Pirkers lobbyistbakgrund.

– Vi måste ha politiker som har gjort olika saker. Annars blir de beroende av sitt partipolitiska uppdrag och det är inte heller bra.