Anders Borg (M) tror sig ha riksdagens stöd i striden om moms för ideella föreningar.

Bild: Elsa Persson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige fortsätter strid mot EU:s momsregler

EU-kommissionen avslår Sveriges begäran om en gräns på en miljon kronor för när föreningar ska börja redovisa moms. Regeringen ska nu söka samarbete med Finland, Danmark, Nederländerna och Österrike, som också fått klagomål, för att bestrida kommissionens beslut. ”Vi kommer inte ge vika”, säger finansminister Anders Borg (M).

– Vi är förvånade och besvikna över det besked som kommit från EU-kommissionens sida. Föreningslivet och den ideella sektorn spelar en oerhört stor roll för hur det svenska samhället fungerar, sade finansministern på en presskonferens på Finansdepartementet i dag.

EU:s momsdirektiv innehåller vissa undantag för icke vinstdrivande verksamheter, till exempel relaterade till sport, men EU-kommissionen anser att Sveriges praxis att momsbefria större delen av det ideella föreningslivet är för långtgående. Därför inledde kommissionen redan 2008 ett överträdelseförfarande mot Sverige, och mot hotet att frågan skulle dras till EU-domstolen begärde regeringen i januari i år ett undantag från momskravet för föreningar med en omsättning på mindre än en miljon kronor. En sådan gräns skulle enligt regeringen göra att 9 av 10 föreningar fortsatt skulle slippa moms, men begäran har nu avslagits.

Anders Borg har svårt att se att ideella föreningar skulle vara ett hot mot kommersiell verksamhet.

– Det faktum att man har en fotbollsmatch och säljer korv där är inte ett neutralitetsproblem, för det är ingen som går på läktaren och äter korv när man inte har fotbollsmatchen, säger Anders Borg.

Erik Strand, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet, var också på dagens presskonferens. Han menar att det inte främst är föreningars ekonomi som skulle drabbas av skärpta momskrav, utan det är den extra administration som skulle bli tyngst att klara av.

– Det här vore ju att krångla till det, så det skulle bli mycket svårare att få människor att göra det här för våra barn och ungdomar, säger Erik Strand.

Regeringens hållning gentemot kommissionen är klar: Sverige följer reglerna, och om kommissionen fortsatt inte håller med så är det det regelverket som behöver ändras. Men i det fall Sverige fortsatt får kalla handen kan Anders Borg tänka sig andra sätt att möta kravet.

– Vi ska titta på om vi kan behöva göra förenklingar av våra momsregler – allt för att säkra att inte föreningslivet och den ideella sektorn drabbas, säger Anders Borg.

Om kommissionen väljer att dra Sverige inför rätta innebär det en process som kan hålla på i två-tre år, tror finansministern. Tills frågan är avgjord är det dagens villkor som gäller för svenska föreningar.