Kung Carl XVI tar emot Rysslands premiärminister Vladimir Putin.

Kung Carl XVI tar emot Rysslands premiärminister Vladimir Putin.

Bild: Gov.ru

Sverige och Ryssland fördjupar samarbete

Sverige och Ryssland bildade i dag ett partnerskap för Rysslands modernisering. – Jag hoppas att de nya avtal vi slutit i dag ska fördjupa utbytet mellan Sverige och Ryssland, sade Fredrik Reinfeldt.

När statsminister Fredrik Reinfeldt och Rysslands premiärminister i dag mötes i Stockholm undertecknades ett partnerskap kring Rysslands modernisering och två kommersiella avtal för telekomföretaget Ericsson och ett för skogsföretaget Stora Enso.

Partnerskapet, som bygger på ett tidigare EU-avtal, har fokus på samarbete kring miljö- och klimatteknik, god förvaltning, effektiva marknader, innovation och rymdfrågor. Här nämns också principer om demokrati och mänskliga rättigheter.

– Sverige välkomnar den ryska moderniseringspolitiken och dagens partnerskapsavtal är det mest omfattande och detaljerade avtal som Ryssland har ingått i bilateralt hänseende, sade Fredrik Reinfeldt på presskonferensen.

Vidare offentliggjordes bildandet av ett råd för näringslivet i de båda länderna som ska föreslå lösningar till regeringarna för att underlätta handeln mellan Sverige och Ryssland.

– Jag har framfört att det enligt våra erfarenheter är moderniseringspolitik och ekonomiskt tillväxt nära förknippat med väl fungerande rättsväsende, frihet från korruption och respekt för mänskliga rättigheter. Allt detta är grundläggande fundament för att få en genuin modernisering på plats, sade Reinfeldt.

Den ryska premiärminister nämnde speciellt de svenska transportföretagen Scania och Volvo och hoppades att företagen ska bygga ut sin produktion i Ryssland med lokalt tillverkade komponenter.

Putin poängterade också att den svenska energikonsumtionen inte ökat i samma takt som den ekonomiska tillväxten vilket är ett exempel på ett mycket bra svenskt arbete på energiområdet.

– Vi är mycket intresserade av de erfarenheter som våra svenska vänner har inom det högteknologiska området och vi försöker utvecklas i samma riktning. Det gäller inte minst ökad energieffektivitet och förnybara energikällor, sade Vladimir Putin.