Portugals José Sócrates behöver ekonomisk hjälp från EU. Nu är lånepaketet klart men ska godkännas av EU:s finansministrar.

Bild: Fredrik Haglund (arkiv)

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU och IMF kräver privatiseringar i Portugal

Portugal kommer att tvingas göra mycket omfattande förändringar i sin ekonomi de kommande åren. Det framgick på torsdagen när detaljerna i landets lånepaket presenterades av trojkan EU-kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF). Portugal kommer att få totalt 700 miljarder kronor, varav två tredjedelar från EU och en tredjedel från IMF för att betala av de lån landet och bankerna har.

 

Portugal kommer att tvingas göra mycket omfattande förändringar i sin ekonomi de kommande åren. Det framgick på torsdagen när detaljerna i landets lånepaket presenterades av trojkan EU-kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF). Portugal kommer att få totalt 700 miljarder kronor, varav två tredjedelar från EU och en tredjedel från IMF för att betala av de lån landet och bankerna har.

I utbyte ska Portugal genomföra en rad reformer. Företrädaren för EU-kommissionen på plats i Portugal, tysken Jürgen Kröger, sade att paketet bygger på tre pelare: en återgång till balans i budgeten, stabilitet i den finansiella sektorn och omfattande strukturella reformer.

– Det sistnämnda kommer att vara det tuffaste men också det viktigaste, sade Jürgen Kröger.

Reformerna måste genomföras för att minska arbetslösheten, enligt Kröger. Portugals finansminister varnade i dag för att den kan stiga till 13 procent år 2013.

Enligt trojkan måste Portugals arbetsmarknad göras mer flexibel och konkurrenskraftig. Därför ska man lätta på reglerna för yrken som kräver en titel, som advokat, veterinär, ingenjör, eller apotekare.

Portugal ska så fort som möjligt börja privatisera statliga bolag. Innan årets slut ska flygbolaget TAP, flera energibolag och postverket säljas och nästa år inleds privatiseringen av en ny omgång företag.

Företagen kommer att få betala mindre i sociala avgifter. Den minskade inkomsten till statskassan ska kompenseras genom höjd moms på bland annat tobak och fordon. Vidare sänks perioden man kan få a-kassa till maximalt 18 månader. Samtidigt kommer det bli lättare att få a-kassa: tiden man måste ha arbetat sänks från 15 till 12 månader.

Portugal tvingades att be om hjälp efter att oppositionen röstat ner regeringens förslag till ett fjärde åtstramningspaket i mars. Enligt EU-kommissionen liknar dagens paket det nedröstade, men går längre vad gäller strukturella reformer och är mer specifikt i åtstramningsdelen. Dansken Poul Thomsen från IMF sade att paketet hade blivit mindre tufft om Portugal hade bett om hjälp tidigare.

De två största partierna, regeringspartiet Socialisterna och konservativa Socialdemokraterna har sagt att de båda stödjer paketet. Förhandlarna från EU och IMF var tydliga med att den regering som bildas efter den 5 juni, då landet håller nyval, måste implementera programmet utan några större ändringar.

– Möjligtvis kan små förändringar göras, men det handlar om nyanser. Implementerar regeringen det snabbt kan det hjälpa att få ner räntenivån på lånen, sade Poul Thomsen.

Räntan på IMF-lånen kommer att landa på 3,25 procent under de första tre åren och 4,25 procent från det fjärde året, givet dagens räntenivåer. Därmed blir villkoren liknande de Irland fick. EU:s räntenivå kommer att bestämmas när EU:s finansministrar möts den 16 maj.

För att Portugal ska få tillgång till lånen på 700 miljarder kronor, där drygt 100 miljarder går till skuldsatta banker, krävs att alla euroländer godkänner det när EU:s finansministrar möts. Det stora frågetecknet är Finland, där uppkomlingen och det tredje största partiet Sannfinländarna fortfarande säger nej till lånet. Även de Gröna säger nej, medan Socialdemokraterna vill se att banker är med och betalar. Det finska parlamentet ska rösta i nästa vecka om stödet till Portugal.