Annons

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen ”skräddarsyr” ekonomin

EU-kommissionen lämnade i dag sina ”ekonomiska rekommendationer” till medlemsländerna för första gången.

På tisdagen kunde EU-kommissionen presentera frukterna av de frön som såtts de senaste åren i form av nya regler för EU:s ekonomiska regelverk. Ordförande José Manuel Barroso lade fram 27 ”skräddarsydda” rekommendationer för EU:s medlemsländer vad gäller deras ekonomiska politik. Dessa rekommendationer ska antas vid toppmötet om drygt två veckor av EU: stats- och regeringschefer.

– Vi går in i slutfasen i den här första ”ekonomiska terminen”. Bollen ligger nu hos medlemsländerna. De binds då vid högsta nivå att genomföra vad de alla har kommit överens om, sade Barroso flankerad av ekonomikommissionär Olli Rehn och arbetsmarknadskommissionär Laszlo Andór.

Kommissionens rekommendationer bygger på de ekonomiska program alla länder har lämnat in. För Sverige håller kommissionen sig relativt kort. Tre punkter anser Barroso att Sverige bör koncentrera sig på: hålla budgeten i balans, förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för unga och andra svaga grupper samt vidta förebyggande åtgärder på bostadsmarknaden, där EU-kommissionen ser risker med ökande priser och belåning.

För andra länder föreslår kommissionen mer detaljerade och långtgående förslag. Danmark, till exempel, rekommenderas att genomföra reformer i pensionssystemet, utbildningssektorn och öka upphandlingen i lokala och regionala myndigheter. Om ett land skulle vägra, eller inte kunna, följa rekommendationerna väntar grupptryck från andra EU-länder.

– Det är rådet som har uppgiften att ge rekommendationer. Jag litar på att rådet antar kommissionens rekommendationer. Om de ignorerar dem förväntar vi oss att rådet har en djup diskussion om det och sedan använder sitt inbördes tryck. Det har fungerat förut och jag litar på att det kommer att ske, sade Olli Rehn till journalisterna i Strasbourg.

Ordförande Barroso var tydligare med vad de nya rekommendationerna innebär.

– Detta är ingen övning i diplomati utan ett kollektivt skapande av vår gemensamma ekonomiska politik.