Åsa Westlund (S) och Anna Maria Corazza Bildt har olika åsikter om dioxin i fisk.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt surströmmingsbråk i EU-parlamentet

Ett utskottsmöte i EU-parlamentet i dag utvecklade sig till rena rama svenskfajten med anklagelser om lögn och skrämselpropaganda, spetsad med ett inlägg från en brittisk ledamot som tyckte det var okej för den svenska regeringen att förgifta sitt eget folk så länge övriga européer hölls skadefria. Orsaken till de giftiga meningsutbytena var en debatt om den omhuldade svenska surströmmingen. 

Många fiskarter i Östersjön och Vänern och Vättern innehåller höga halter av giftigt dioxin, vilket gör att Sverige inte får exportera fisken. Det handlar bland annat om lax och strömming. Men Sverige har sedan 2002 ett undantag från gränsvärdena och har därmed kunnat sälja fisken inom landet. Undantaget löper ut i år, men den svenska regeringen har begärt en förlängning och ett beslut tas av en expertkommitté i början av juli.

I Europaparlamentets utskott för livsmedelsfrågor hade socialdemokraten Åsa Westlund i dag begärt att kommissionen förklarar om undantaget verkligen är rimligt. Åsa Westlund vill att fisk med dioxin förbjuds, utom den som används för surströmming, som ska kunna tillåtas även i framtiden. Hon fick motstånd från framför allt Moderaternas Anna Maria Corazza Bildt.

– Det är inte vårt ansvar att toppstyra med pekpinnar vad folk ska äta. Vår uppgift är att ge rätt rekommendation och rätt information. Sedan är det upp till människor att äta vad de vill, sade Anna Maria Corazza Bildt i debatten och fick stöd från bland andra partivännen Christofer Fjellner.

Men att svenska fiskare ska få plocka upp fisk med dioxin i gick inte hem hos europeiska socialdemokratiska kollegor till Åsa Westlund.  Mot bakgrund av flera dioxinlarm från Tyskland och utbrottet av E-coli-bakterien oroade sig brittiskan Glenis Wilmott för Europas fiskätare som skulle kunna få i sig svensk fisk om exportkontrollerna brister.

– Det är den svenska regeringens rättighet att förgifta sin befolkning, det är det ingen fråga om. Men den har inte rätt att förgifta resten av Europa, sade Glenis Wilmott.

Tyskan Dagmar Roth-Berendts engagerade inlägg på över fem minuter hade en tydlig slutsats.

– Det är uppenbart att dioxin skadar barn och kvinnor. Det är skandalöst att EU-kommissionen ens funderar över att tillåta detta!

Men Anna Maria Corazza Bildt menar att fisken i sig inte är farlig. Bara om man äter mycket fisk kan man vara i riskzonen. För att förhindra det ska informationen om att viss fisk innehåller dioxin vara tydlig.

– Salt är också farligt om du äter för mycket, socker är farligt och transfetter är farliga. Men det är kvantiteten som räknas. Det är inte så att jag struntar i hälsan, men det finns inga hälsofaror. Jag är emot den här skrämselpolitiken som Åsa Westlund använder. Hon spelar på människors känslor, säger Anna Maria Corazza Bildt till Europaportalen efter utskottsmötet.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag är att all dioxinhaltig fisk förbjuds, utom den fisk som används för just surströmming. Åsa Westlund hävdar att hundratals barn och kvinnor i fertil ålder kan ta skada av att äta fisk med dioxin om Sveriges undantag finns kvar och hänvisar till en rapport från Livsmedelsverket som källa. I rapporten, som kom i februari i år, står att ”ett fortsatt undantag från gränsvärdet [kan] i värsta fall innebära att tusentals fler barn och unga kvinnor överstiger [ett tolerabelt intag] än om undantaget slopas.”

Enligt Livsmedelsverket uppger 84 procent av barnfamiljerna att de aldrig äter surströmming, 6 procent att de endast äter surströmming i samband med premiären, och 9 procent att de äter fisken någon eller några gånger per år. Det skulle vara anledning till att surströmming ska få tillåtas att säljas även i framtiden.

Att gränsvärdet överskrids innebär dock inte att folk blir sjuka med automatik.

– Nej, det kan man aldrig veta, det beror på vad man får i sig för andra gifter också. Det är helt omöjligt att säga. Det vi vet är att dioxin är ett av de absolut giftigaste ämnen som finns, det är väldigt många olika sjukdomar som kan uppstå, allt från cancer till infertilitetsproblem, säger Åsa Westlund.

I debatten gick du så långt att du kallade Anna Maria Corazza Bildt för lögnare?

– Hon påstod att jag kom med skrämselpropaganda när jag citerar den enda stora, undersökningen som har gjorts. Och det tycker jag är lögnaktigt, att man påstår att man ljuger när man citerar det enda vetenskapliga verket som finns.

Men Anna Maria Corazza Bildt har ingen förståelse för Åsa Westlunds ordval.

– Vad jag sa var att hennes förslag var naivt och inte grundat i verkligheten. En liten kustfiskare kan inte överleva genom att bara fiska för surströmming. Det vet alla. Idén att man kan bevara surströmmingen och kasta bort allt annat, den stämmer inte.

Om endast surströmmingsfisken skulle tillåtas, medan andra arter som lax, flodnejonöga, öring, röding och rom från siklöja skulle förbjudas, skadas fiskenäringen i Sverige enligt Corazza Bildt.

Det avfärdar Åsa Westlund med hänvisning till en rapport från Fiskeriverket, också publicerad i februari i år. Fiskeriverket skriver att ett bortfall av laxfisket söder om Norrland inte utgör någon avgörande skillnad för fisket, men kan påverka vissa fiskare negativt. I Västerbotten utgör laxfisket cirka hälften av det totala värdet som uppgår till tre miljoner kronor. I Vänern, där det finns ett 70-tal yrkesfiskare, kommer cirka 15 procent av det totala fångstvärdet från sik, lax och öring och ett sådant bortfall skulle inte innebära en avgörande skillnad för fisket men kan påverka vissa fiskare negativt, enligt Fiskeriverket.

– Jag kan inte säga att rapporten inte stämmer, men de småfiskare jag har pratat med, de behöver kunna fiska lax, böckling och strömming som inte bara går till surströmming, säger Anna Maria Corazza Bildt.

Ett beslut i frågan tas i en expertkommitté bestående av experter från alla EU:s medlemsländer i början av juli. I nuläget tyder det mesta på att beslutet kommer gå den svenska regeringens väg och att undantagen för Sverige blir kvar.