EU uppmanar Italien till snabba beslut

EU-kommissionen välkomnar den italienska regeringens åtstramningsförslag och i synnerhet förändringarna av pensionsvillkoren.

I ett skriftligt uttalande lyfter kommissionen särskilt fram de konstitutionella förändringarna som ska lagfästa kravet på en balanserad budget.

Även förslaget att avskaffa provinser som en administrativ och politisk nivå beröms. 2026 ska pensionsålder höjas till 65 år.

Kommissionen uppmanar det italienska parlamentet till snabb behandling av förslagen.