EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Bild: Fredrik Haglund (arkivbild)

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt EU-nätverk ska stoppa terrorism

EU-kommissionen skapar ett nytt nätverk med människor från olika delar av samhället för att motverka radikalisering som kostar 200 miljoner kronor på fyra år. Samtidigt kräver EU-parlamentet en full översyn av alla antiterroristlagar EU har antagit de senaste tio åren.

EU-kommissionär Cecilia Malmström lanserade i dag ett nytt europeiskt nätverk som ska stärka arbetet mot så kallad radikalisering och ”våldsbejakande extremism”. Nätverket ska samla människor från olika delar av samhället för att ta fram metoder för att minska riskerna för radikalisering som i slutändan kan leda till terrorism. Socialarbetare, religiösa ledare, ungdomsledare, poliser och forskare ska involveras i samarbetet som kommer att kosta knappt 200 miljoner kronor under de kommande fyra åren.

– Hittills har kampen mot terrorismen fokuserat på traditionella brottsbekämpningsmetoder. Men de räcker inte för att motarbeta våldsam extremism och dess underliggande ideologier. Därför måste vi byta inriktning, sade Cecilia Malmström i dag i Bryssel.

Medlemmarna i nätverket kommer från alla EU:s medlemsstater. Även Norge bjöds in att medverka efter terroristattentatet på Utöya utanför Oslo i somras och fler länder kan komma att ansluta framöver. Nätverkets första uppgift blir att presentera en strategi för att motverka radikalisering till våren 2012.

På tisdag antar EU-parlamentet en resolution där man uppmanar EU-kommissionen att göra en utvärdering av antiterroristarbetet sedan 2001. Sedan attackerna i USA har EU antagit en rad nya lagar och instrument för att försöka hitta potentiella terrorister och parlamentet menar att det behövs en överblick över konsekvenserna och kostnaderna för detta.

– Bristen på ordentliga utvärderingar av EU:s strategi mot terrorism beror främst på det faktum att en stor del av denna verksamhet försiggår inom ramen för underrättelse- och säkerhetspolitiken, där det finns en tradition av hemlighetsmakeri, skriver den holländske liberalen Sophia in’t Veld i rapporten.

EU-parlamentet uppmanar därför kommissionen att göra en fullständig översikt av alla existerande strategier för terroristbekämpning i Europa med särskilt fokus på EU:s lagstiftning, vad det har kostat och vilken inverkan det har fått på medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter.

Rapporten antas på tisdag, men Cecilia Malmström meddelade redan i dag att parlamentets krav är för långtgående för att kunna tillmötesgås.
 
– Vi är naturligtvis beredda att bidra men en fullständig översikt av kostnaderna och effekterna är väldigt svårt för kommissionen att göra. Det skulle kräva 60-70 forskare som arbetar heltid med det och vi har inte den kapaciteten i kommissionen, sade Cecilia Malmström.