Föreningslivet får stöd av EU-parlamentet för att slippa momsen.

Föreningslivet får stöd av EU-parlamentet för att slippa momsen.

Bild: Kullez

Framgång i svensk momsstrid

EU-parlamentet anser att ideella föreningar ska kunna undantas från EU:s momsregler, vilket Sverige sedan en tid har lobbat för gentemot EU-kommissionen.

Sverige har kämpat emot EU:s momsregler för att mindre ideella föreningar ska slippa den administration och extraarbete som det innebär att redovisa moms. Men kommissionen har sagt nej, även till Sveriges förslag på att föreningar med en omsättning under en miljon kronor ska slippa momsplikten.

I dag slog EU-parlamentet fast i en rådgivande resolution att ideella föreningar bör kunna slippa betala moms. Det blir ett viktigt bidrag till det förslag på nya momsregler EU-kommissionen ska lägga fram senare i år.
 
Flera EU-parlamentariker välkomnade beslutet.
 
– Förhoppningsvis inser nu kommissionen att den måste tänka om i den pågående översynen av momsdirektivet. Det är betydligt smartare att anpassa reglerna efter de ideella föreningarna än att snärja in eldsjälarna i ett bökigt regelverk, sade Olle Ludvigsson (S).
 
–  Idrottsföreningars försäljning av hamburgare och liknande konkurrerar inte med McDonald's och att undanta dem från moms är därför fullt rimligt, sade Gunnar Hökmark (M).